مرور رده

بازدید ها

گزارش بازدید از گروه صنعتی پارس مینو

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف ارائه دستاوردهای نظام مدیریت کیفیت در سطح اعضای انجمن جلساتی با میزبانی اعضای انجمن برگزار نموده است . در راستای تحقق این هدف استراتژیک و به منظور همکاری های علمی در بین اعضا و ایجاد ارتقاء و خودباوری و آشنا…

بازدید انجمن مدیریت کیفیت ایران از گروه مپنا(واحد توسعه دانش)

  کارگروه مدیریت دانش انجمن مدیریت کیفیت ایران به همراه دبیر و اعضای کارگروه با هدف ارائه دستاوردهای نظام مدیریت کیفیت در سطح اعضای انجمن در زمینه مدیریت دانش،تور تعالی مدیریت دانش را با همکاری واحد توسعه دانش شرکت مپنا در تاریخ 5 آبان…

بازدید از شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز

کارگروه تخصصی ارگونومی انجمن مدیریت کیفیت ایران به همراه دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف ارائه دستاوردهای نظام مدیریت کیفیت در سطح اعضای حقوقی انجمن در زمینه ارگونومی، از بخش ها و سالن های تولید و محصول شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز…

گزارش بازدید از شرکت پگاه تهران(شیر پاستوریزه)

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف ارائه دستاوردهای نظام مدیریت کیفیت در سطح اعضای انجمن جلساتی با میزبانی اعضای انجمن برگزار نموده است . در راستای تحقق این هدف استراتژیک و به منظور همکاری های علمی در بین اعضا و ایجاد ارتقاء و خودباوری و آشنا…

تور تعالی کیفیت با موضوع هزینه های کیفی و سیستم های نگهداری و تعمیرات (پرس – قالب)

واحد تعالی شرکت ایران خودرو با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران تور تعالی کیفیت با موضوع هزینه های کیفی و سیستم های نگهداری و تعمیرات (پرس – قالب) و بازید از خطوط  را برگزار نمود: به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران ، با…

بازدید دستاوردهای مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت فولاد خوزستان

انجمن مدیریت کیفیت ایران در راستای برنامه های آموزشی خود در بررسی تجربیات و چالش های موجود در حوزه مدیریت کیفیت در صنایع مختلف اقدام به برگزاری دوره « دستاوردهای مدیریت کیفیت فراگیر » در صنعت فولاد به میزبانی شرکت فولاد خوزستان نموده است.…