با توجه به حساسیت امر و لزوم شکل‌گیری نهادی که با هویت حقوقی عهده‌د‌ار نهادینه سازی موضوع کیفیت باشد، انجمن مدیریت کیفیت ایران در سال ۱۳۷۶ بعنوان یک تشکل حرفه‌ای غیرانتفاعی بصورت کاملا مستقل در اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران به ثبت قانونی رسید.

ایرانی بهتر از طریق افزودن کیفیت به زندگی و کسب و کار

رئيس وقت موسسه استاندارد مرحوم مير احمد سادات كه بحق از عاشقان توسعه ايران بود در سخنراني خود در مراسم اولين گردهم‌آئي دارندگان گواهينامه مديريت كيفيت و محيط زيست ایده و شکل گیری انجمن مدیریت کیفیت ایران را پایه گذاری نمودن.

با پايان يافتن تدريجي تنش‌هاي حاصل از سال‌هاي دفاع مقدس و با آغاز سال‌هاي سازندگي بحث كيفيت در توليدات و خدمات داخلي مطرح و برخي توليد كنندگان و ارائه دهندگان خدمات با پشت سر گذاردن پستي و بلندي‌هاي بسيار موفق به دريافت گواهينامه‌ استانداردهاي سري ايزو 9000 در بحث مديريت كيفيت و سري ايزو 14000 در بحث محيط‌زيست گرديد‌ند، دريافت اين گواهينامه ها مبين اين مطلب بود كه  توجه به ارتقاء كيفيت توليدات و خدمات و حفاظت از محيط‌زيست جدي شده و بر رهروان طريق ورود به بازارهاي جهاني و جلب رضايت مشتريان داخلي فرض است كه بدين مهم روي آورند.

همين امر موجب شد تا مرحوم سادات با توجه به تحولات دوم خرداد 76 و بحث مشاركت بيشتر مردم در سرنوشت خويش با محور قانون مداري در تابستان 76 از دارندگان گواهينامه‌هاي مديريت كيفيت (ايزو 9000) بعنوان پيشگامان مباحث كيفيت در كشور، دعوت بعمل آورد و موضوع ايجاد تشكلي كه بتواند در اين راستا قدم بردارد و مباحث كيفيت را عمق بيشتري بخشد مطرح نمايد، كه اين دعوت با استقبال موسسات ياد شده مواجه و همان جلسه اول هسته مركزي انجمن توسط 9 نفر از داوطلبين به اسامي زير شكل گرفت.

 

رديف        نام و نام خانوادگي نماينده شركت / سازمان
1 غلامرضا                     افرافراز موتورسازان  ايران
2 بهرام                          باقرزاده فولاد مباركه
3 سيد عباس                  حسيني‌نژاد ايران كاوه
4 محمد                           رحمانزاده سديد‌ريخته‌گر
5 عباس                            سقايي پيام آفرين
6 عبدالهادي                       طبيبي لوله سازي اهواز
7 مرحوم احمد                   گوهگلي ايران پوپلين
8 حميد                              نظم‌آبادي آونگان
9 جمشيد                       خسروي ساماني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

هيات به آنان ماموريت داد تا با تهيه پيش‌نويس اساسنامه مقدمات تاسيس تشكل را با عضويت انحصاري اعضاء حقوقي داراي گواهينامه مورد تائيد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به شكل علمي و مستقل فراهم آورند.

هيات اولين جلسه خود را در همان روز برگزار و با تعيين تقويم برگزاري جلسات بصورت هفتگي كار تهيه پيش نويس اساسنامه را آغاز و پس از برگزاري جلسات هفتگي مداوم موفق به تدوين پيش‌نويس اساسنامه گرديد.

پس از تدوين پيش‌نويس اساسنامه  كار هيات مراجعه به وزارت فرهنگ و آموزش عالي جهت ارائه پيش‌نويس و تهيه مقدمات برگزاري اولين مجمع جهت تاسيس و ثبت قانوني تشكل بود.

متاسفانه عليرغم تمايل شديد هيات بر اساس رسالتي كه در اولين گردهم آئي دارندگان گواهينامه بعهده وي گذارده بودند ثبت علمي تشكل در حوزه معاونت پژوهشي وزارت علوم و آموزش عالي با مشكل مواجه شد.

مشكل اين بود كه متاسفانه عليرغم وجود اين واقعيت كه مديريت كيفيت در جامعه توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات امري بديهي و قطعي است ليكن بدليل نبودن رشته تحصيلي مرتبط در مراكز آموزش عالي كشور ثبت اين تشكل در شكل علمي و از طريق وزارت علوم و آموزش عالي ميسر نگرديد.

در ادامه راه براي يافتن راه حلي براي ثبت تشكل به رسالت ديگر اولين گردهم‌آيي در تشكيل تشكل يعني استقلال آن توجه شد و لذا با مراجعه و مذاكره با مقامات اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و با استفاده از اصلاحات قانون اطاق مذكور زمينه تاسيس تشكل از اين طريق فراهم آمد

با تمهيد مقدمات كار و عليرغم اينكه بسياري از اعضاء اوليه اين تشكل را شركت‌هاي بزرگ دولتي نظير مجتمع فولاد مباركه ـ شركت ملي صنايع مس ـ مجتمع لوله سازي اهواز و امثال آن تشكيل مي‌داد و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به حمايت رياست وقت آن بعنوان يك موسسه دولتي توليت پيگيري در كار آنرا بر عهده گرفته بود، خوشبختانه تشكل مورد بحث با نام انجمن مديريت كيفيت ايران و بصورت كاملاً مستقل از دولت اولين مجمع خود را درتاريخ دي‌ماه سال 1376 در محل موسسه تحقیقات صنعتی ایران (سازمان استاندارد ايران )برگزار و با تصويب اساسنامه پيشنهادي و انتخاب اولين هيئت مديره مركب از افراد زير :

رديف نام و نام خانوادگي به نمايندگي سمت
1 سيد عباس حسيني‌نژاد ايران كاوه رئيس هيئت مديره
2 غلامرضا افرافراز موتورسازان ايران نايب رئيس هيئت مديره
3 عبدالهادي طبيبي لوله‌سازي اهواز خزانه‌دار
4 محمد رحمانزاده سديدريخته‌گر منشي هيئت مديره
5 حميد نظم‌آبادي آونگان عضو هيئت مديره
6 مرحوم احمد گوهگلي ايران پوپلين عضو هيئت مديره
7 عباس سقايي پيام آفرين عضو هيئت مديره
8 بهرام شهبازي مس شهيد باهنر بازرس هيئت مديره

و با معرفي و حمايت اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و بويژه شخص آقاي خاموشي رئيس اطاق مراحل قانوني ثبت آن پايان يافته و تشكل با نام انجمن مديريت كيفيت ايران به ثبت رسيده و آگهي قانوني آن طي شماره 22037/10 مورخ 27/7/77 منتشر گرديد.

با تاسيس رسمي انجمن و انتخاب هيات مديره و افتتاح حساب در بانك ملت شعبه شركت نفت ، باجه اتاق بازرگاني، به شماره 5/5390 ،كار اجرائي انجمن با اهداف  و رسالت‌هاي تعريف شده در اساسنامه آغاز و با گذشتن بیش از دو دهه از عمر اين تشكل در كشور ذكر اين نكته را ضروري مي‌دانيم كه باستحضار اعضاء اصلي، افتخاري و وابسته و نيز هواخواهان  انجمن و بطور عام‌تر باستحضار ملت عزيز برسانيم كه تشكيل انجمن مديريت كيفيت ايران تنها انجمن غير انتفاعي و مردمي مستقل در زمينه مديريت كيفيت در كشور مي‌باشد كه در تلاش خود بر مبناي اساسنامه قانوني هدفي جز ارتقاء كيفيت توليدات و خدمات ملي عزيزمان ايران در سر ندارد و با انتخاب راه كارهاي مناسب هدف‌هاي قانوني خود را در جهت رضايت اعضاء و نهايت خدا و خلق خدا پيگيري مي‌نمايد.

از مهمترين راه‌كارهاي به تصويب رسيده در آخرين مجمع انجمن مي‌توان به پيگيري در تعيين و تصويب روز ملي كيفيت بمنظور گزينش برگزيدگان توليدات و خدمات كشور و بررسي و تهيه طرح يا لايحه نظام مهندسي كيفيت ايران در تقویم رسمی کشور اشاره نمود و اظهار اميدواري نمائيم كه با تصويب روز ملي كيفيت و نظام مهندسي كيفيت كشور جايگاه كيفيت در كشور تعريف قانونمندي  يافته و با توسعه آن بتوانيم موانع حضور در عرصه اقتصاد جهاني را هموار سازيم .

 

اعضاء هيئت‌مديره دور اول:           8 دی 1376

اعضاء اصلي هيئت‌مديره :

 1. آقاي سيد عباس حسين‌نژاد    رییس هیات مدیره
 2. آقاي عبدالهادي طبيبي           خزانه دار انجمن
 3. آقاي محمد رحمانزاه هروي
 4. آقاي غلامرضا افرافراز         نایب رییس هیات مدیره
 5. مرحوم احمد کوه‌گلي
 6. آقاي بهرام باقرزاده
 7. آقاي مسعود جلالي
 8. آقاي بهرام شهبازي

 

اعضاء علی البدل :

 1. آقاي عباس سقايي
 2. آقاي سيد سعيد امامي

بازرسين:

 1. آقاي عباس ناصري  (اصلی)
 2. خانم فاطمه ملک‌محمدي (علی البدل)

 

اعضاء هيئت‌مديره دوردوم:          7 بهمن 77

اعضاء اصلي هيئت‌مديره :

 1. آقاي سيد عباس حسينی ‌نژاد     رییس هیات مدیره
 2. آقاي غلامرضا افرافراز              نایب رییس هیات مدیره
 3. آقاي عبدالهادي طبيبي
 4. آقای محمد رحمان زاده
 5. آقای سید سعید امامی
 6. آقای مسعود جلالی
 7. آقای بهرام شهبازی

 

اعضاء علی البدل :

 1. آقاي حمید نظم آبادی
 2. آقاي عباس ناصری

 

بازرسين:

 1. خانم فاطمه ملک‌محمدي
 2. حسین نادری

دبیر:

آقای حبیب الله رازدار

 

اعضاء هيئت‌مديره دورسوم:   8 اردیبهشت 1380

اعضاء اصلي هيئت‌مديره :

 1. آقای سید عباس حسینی نژاد     رییس انجمن
 2. آقاي فرزين انتصاريان              نایب رییس انجمن
 3. آقای عبدالهادی طیبی
 4. آقای جهانگیر اسدی
 5. آقاي عليرضا ملکي
 6. آقاي محمدحسن امامي              خزانه دار
 7. آقاي سيد سعيد امامي

 

اعضاء علی البدل :

 • آقای محمد رحمان زاده
 • غلامرضا افرافراز

 

بازرسين:

 1. فاطمه ملک محمدی   اصلی
 2. سید حسین شجاعی  (بازرس علی‌البدل)

دبیر: آقای حبیب الله رازدار

 

اعضاء هيئت‌مديره دور چهارم:   17 اسفند 1384

اعضاء اصلي هيئت‌مديره :

 • آقای فرزین انتصاریان رییس انجمن
 • آقای غلامرضا خاکی نایب رییس
 • آقای عباس سقایی
 • آقای محمد حسین امامی خزانه دار
 • آقای بهرام جلوداری
 • آقای علیرضا ملکی
 • آقای سیدسعید امامی

اعضاء علی‌البدل :

 • خانم فریبا نادری
 • آقای سید حسن شجاعی

بازرسين:

 • بهنام قیاسوند
 • حسن نحوی (بازرس علی البدل)

دبیر:

 • آقای حبیب الله رازدار

 

 

اعضاء هيئت‌مديره دور پنجم:   4 آذر 88

اعضاء اصلي هيئت‌مديره :

 • آقاي فرزين انتصاريان
 • آقاي عباس سقايي
 • آقاي سيد سعيد امامي
 • آقاي عليرضا ملكي
 • آقاي محمدحسن امامي
 • آقاي محمدعلي شهرياري
 • آقاي جلال رباني

اعضاء علی‌البدل :

 • آقای محمود اكابر
 • آقای شهريار دبيريان

 

بازرسين:

 • بهنام قياسوند
 • حسن نحوي (بازرس علی البدل)

دبیر:

 • آقای سید سعید امامی

 

اعضاء هيئت‌مديره دوره ششم: 26 آبان1392

اعضاء اصلي هيئت‌مديره :

 • آقاي فرزين انتصاريان   رییس
 • آقاي فرشيد شکرخدايي نایب رییس
 • آقاي سيد سعيد امامي
 • آقاي بهرام باقرزاده   خزانه دار
 • آقاي محمود اکابر
 • آقاي شهريار دبيريان
 • آقاي عليرضا ياوري فر

اعضاء علی‌البدل :

 • رضا افشين پژوه
 • جلال رباني

بازرسين:

 • علي ذاکرزاده
 • سياوش سيار ايراني (بازرس علی‌البدل)

دبیر:

 • آقای سید سعید امامی

 

اعضاء هيئت‌مديره دوره هفتم:  27 مهر 1395

اعضاء اصلي هيئت‌مديره :

 • آقاي فرزين انتصاريان  رییس
 • آقاي فرشيد شکرخدايي   نایب رییس
 • آقاي حسن فروزان فرد    خزانه دار
 • خانم ليلا کوهپايي
 • آقاي محمود اکابر
 • آقاي شهريار دبيريان
 • آقاي مسعود احمدي

 

اعضاء علی البدل :

 • عنايت اله محرابي
 • بابک ياوري فر

بازرسين:

 • کاظم بصرايي
 • معید درزی وش (بازرس علی ‌البدل)

دبیر:

 • آقای احمد شیروانی از آبان ماه 86 تا بهمن 87
 • آقای امیر حیدری از بهمن 87

 

 

اعضاء هيئت‌مديره دوره هشتم: 30 مهر 1398

اعضاء اصلي هيئت‌مديره :

 • آقاي فرزين انتصاريان
 • آقاي فرشيد شکرخدايي
 • آقاي حسن فروزان فرد
 • خانم نسرین وفایی
 • آقاي محمدرضا نجفی منش
 • آقاي شهريار دبيريان
 • آقاي اسکندر ستوده

اعضاء علی البدل :

 • آقای ابوالفضل پورمهدی
 • آقای محمود اکابر

بازرسين:

 • آقای کاظم بصرايي
 • آقای ایمان نعمت الهی (بازرس علی‌البدل)

دبیر:

 • آقای امیر حیدری
 • ارتقاء و گسترش دانش و فرهنگ مدیریت کیفیت
 • نهادینه نمودن روش های تحقق فرهنگ مدیریت کیفیت در صنعت و خدمات

به عنوان یک نهاد غیردولتی متشکل از سازمان ها و افراد ،تلاش می نماید ضمن ارتقاء جایگاه کیفیت ،صدای کیفیت نیز در کشور بوده و مفاهیم و ابزارهای آن را برای زندگی بهتر توسعه بخشد.

 • انجام مطالعات علمی، تحقیقاتی و بررسی‌های اجتماعی در زمینه مسائل مربوط به بررسی مشکلات و نیازهای مدیریتی در زمینه کیفیت
 • ایجاد ارتباط با مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی مرتبط با مدیریت کیفیت برای انعکاس مسائل و مشکلات اعضاء و آگاهی مدیران نسبت به آخرین تصمیمات و اطلاعات
 • ایجاد ارتباط با مراکز و سازمان‌های تخصصی و انجمن‌های مشابه داخلی و خارجی جهت تبادل اطلاعات و توسعه فرهنگ مدیریت کیفیت
 • معرفی، ترغیب و تشویق پژوهشگران و مدیران سازمان‌های تولیدی و خدماتی موفق در بهبود و ارتقاء کیفیت سیستم مدیریت، محصول یا خدمات و توسعه بازار داخلی و بین‌المللی خود
 • ساماندهی مشاورین سیستم‌های مدیریت کیفیت جهت ارائه منسجم و مؤثر خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و پژوهشی مرتبط
 • تشکیل گردهم‌آیی‌های علمی مرتبط با مدیریت کیفیت در سطح ملی و بین‌المللی و اعزام نماینده به نشست‌های مشابه ملی و بین‌المللی
 • تشکیل بانک‌های اطلاعاتی از آخرین استانداردها و دست‌آوردها و پیشرفت‌های علمی و اقتصادی بین‌المللی در زمینه نظام‌های مدیریت کیفیت
 • پاسداری از ارزش و اعتبار گواهینامه‌های صادره و پیگیری موارد تخلف از طریق مراجع قانونی
 • مشارکت در انتشار نشریات و کتب علمی مرتبط
 • مشارکت در توسعه و ارتقاء استانداردسازی در کشور
  • مشارکت در استقرار نظام مدیریت کیفیت در سطح سازمان ها و نهادهای دولتی
  • توسعه فعالیت های انجمن در استانها
  • مشارکت در توسعه جوایز کیفیت در حوزه های تخصصی
  • مشارکت در تدوین نظام های ارزیابی کیفیت با توجه به استانداردهای بین المللی
  • توسعه عضویت سازمان های توانمند در انجمن
  • مشارکت در ارتقاء توانمندی مدیران امر کیفیت در کشور و مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی
  • مشارکت در توسعه آموزش های کوتاه مدت کیفیت برای کارکنان دستگاه های اجرایی
  • مشارکت در شناساندن ابزارها و تکنیک های مناسب مدیریت کیفیت برای تولید و خدمات در واحدهای صنعتی،کشاورزی ،خدمات دولتی و غیر دولتی
  •  ایجاد همسویی در برگزار کنندگان جوایز کیفیت در کشور
  •  همکاری با رسانه ها از جمله صداوسیما در جهت ارتقاء سطح آگاهی های جامعه نسبت به مباحث کاربردی کیفیت
  •  گسترش همکاری ها با مراکز علمی و تخصصی داخلی و خارجی
  • توسعه زیر ساخت های مدیریتی در انجمن
  • جذب و جلب حمایت های مالی برای انجمن
  •  توسعه ارتباط انجمن با سازمان های متناظر در داخل و خارج از کشور
  •  استفاده از پتانسیل نیروهای سازمان های عضو انجمن در کشور
 • مشارکت در طرح‌های ملی از جمله “طرح مدیریت کیفیت صادرات” ، طرح مدیریت اخلاق کسب و کار”، “تعیین روز ملی کیفیت”، ” طرح سامان‌دهی تشکل‌های اقتصادی”،”طرح نهضت ملی کیفیت”و…
  • مشارکت در پروژه‌ بازنگری قانون و ساختار مؤسسه استاندارد در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
  • طراحی مدل نوین جایزه ملی کیفیت ایران و مجری برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران
  • مجری برگزاری جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو و جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی
  • آماده‌سازی طرح اعتبارسنجی
  • برگزاری چندین سمینار، کنفرانس  گردهمایی در توسعه مباحث مدیریت کیفیت
  • انتشار چندین جلد کتاب و تنظیم مستمر خبرنامه داخلی انجمن جهت ارائه به امضاء
  • حضور فعال و ارائه مقاله در بسیاری کنفرانس‌ها و مجامع ملی
  • شرکت در جلسات رسمی تصمیم‌گیری کشوری در زمینه‌های مدیریت و کیفیت و ارائه نظرات و رهنمودها در راستای سیاستگذاری‌ها