باشگاه متخصصان و مروجان کیفیت

چشم انداز : معتبر ترین پایگاه داده ای تخصصی در مدیریت کیفیت برای استفاده درسطح کشور و منطقه
با توجه به اهمیت نقش متخصصان مدیریت کیفیت در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور و توسعه انگیزه های فردی برای افزایش دانش های کاربردی و نقش انجمن مدیریت کیفیت به عنوان تشکل متولی کیفیت، این انجمن با نظارت و همکاری گروه پشتیبان و در راستای استراتژی های خود، اقدام به سازماندهی، جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعاتی متخصصان کیفیت کشور به منظور دسترسی سازمان های عضو به بانک اطلاعاتی افراد متخصص در کوتاهترین زمان ، ایجاد تالار گفتمان جهت ارتباطات دو سویه و تبادل اطلاعات تخصصی توسط متخصصان عضو باشگاه از طریق شبکه مجازی در راستای تحقق اهداف ذیل نموده است.

 • حمایت از سازمانها و موسسات عضو انجمن از طریق معرفی متخصصان کیفیت
 • توسعه فرصتهای کسب و کار در حوزه های مختلف مدیریت کیفیت برای متخصصان کیفیت
 • رسمیت بخشیدن به باشگاه متخصصان کیفیت از طرف مراکز اعتبار دهی رسمی در کشور برای تایید صلاحیت آنان
 • عقد تفاهم نامه های همکاری با سایر انجمن ها و نهاد ها برای به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات
 • تخصصی کردن دانش مدیریت کیفیت و هدایت جامعه برای استفاده از آن به صورت کاربردی از طریق ارتباط با دانشگاه و مراکز علمی

در این راستا طی شدن این مسیر با کمک شما اعضای محترم عضو انجمن می تواند دستاوردهای مناسبی برای ذینفعان به همراه داشته باشد که به شرح ذیل می باشد :

دستاوردها برای متخصصان عضو باشگاه

 1. ارتقاء سطح دانش متخصصان کیفیت عضو باشگاه از طریق توسعه هم افزایی بین آنان.
 2. ایجاد تسهیلات برای متخصصان کیفیت منجمله حضور در دوره های آموزشی، همایش ها و …
 3. ایجاد فضایی برای معرفی فعالیتهای خلاقانه متخصصان
 4. محلی برای معرفی توانمندی های متخصصان به اعضا حقوقی انجمن مدیریت کیفیت
 5. افزایش اعتبار برای اعضای باشگاه متخصصان به دلیل شناسایی باشگاه از سوی مراجع معتبر ملی و بین المللی

دستاوردهای پروژه برای سایر ذینفعان

 1. معرفی متخصصان کیفیت به سازمان ها ، اعضاء حقوقی، نهادها و انجمن های تخصصی
 2. پرورش متخصص کیفیت در حوزه های شناسایی شده فاقد متخصص
 3. توسعه کیفیت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در کشور

 

امید است با همکاری همه اعضا جامعه متخصصان کشور در تحقق این فرایند گام مهمی برداشته شود.