کارگروه اخلاق و فرهنگ سازمانی در

انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

 • مقدمه

راه ادب آن است که سعدی به تو آموخت

گر گوش بداری به از این تربیتی نیست.

از مباحث بسیار مهم در جوامع بشری مسئله اخلاق بوده و هست. ‏با رواج فضایل اخلاقی در جامعه و حاكمیت اخلاق خوب؛ بی تردید آن جامعه از آرامش و سلامت بالایی برخوردار خواهد بود. تكامل اخلاقى در فرد و جامعه، مهمترين هدفى است كه اديان آسمانى بر آن تكيه مى‏كنند، و آن را ريشه همه اصلاحات اجتماعى و وسيله مبارزه با مفاسد و پديده‏هاى ناهنجار مى‏شمرند.

اخلاق در لغت به معنی خلق و خو و چگونگی استفاده از توانایی‏های درونی نظیر گفتار، شنیدار و حتی چگونگی استفاده از توانایی‏های فیزیكی است. هر سيستم اخلاقي در داخل يك فرهنگ بزرگ‌تر قرار دارد كه به وسيله آن تغذيه مي‌شود و تنها وقتي تغيير مي‌كند كه تغييري در فرهنگ صورت بگيرد.

فرهنگ سازمانی نیز مجموعه‏ای از ارزش‏ها، انتظارات و شیوه‏هایی است که اعضای سازمان را برای همراستایی در عمل به اهداف سازمان، توجیه و آماده می‏کند. در واقع، فرهنگ الگوی رفتاری استوار و قابل مشاهده در سازمان است. فرهنگ سازمانی را می‏توان به عنوان مجموعه‏ای از ویژگی‏هایی در نظر گرفت که سازمان را به آنچه انتظار دارید، تبدیل می‏کند. همچنین فرهنگ ساختار زندگي اخلاقي را شكل مي‌دهد. اين ساختار شامل هدف، محتوا، اقتدار و نوع احساساتي مي‌شود كه بايد با آن زندگي اخلاقي همراه باشد.

باید تأکید کرد که اخلاق و فرهنگ رابطه‌ای چرخه‌ای با یکدیگر دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند و یا سبب فرو‌پاشی یکدیگر می‌شوند، ولی این رابطه در عین حال بسیار انعطاف‌آمیز است. اخلاق و فرهنگ باید با یکدیگر رابطه همسازی داشته باشند و نه رابطه‌ای آمرانه.

 • ضرورت و اهداف

در ابتدا در تعریف فرهنگ در استاندارد ایزو 9004 ویرایش 2018 بیان شد؛ فرهنگ به عنوان مجموعه‏ای از باورها، تاریخچه، اخلاق، رفتار مشاهده شده و نگرش‏های مرتبط با آن است که به همراه سه مولفه دیگر شامل ماموریت، چشم‏انداز و ارزش‏ها هویت سازمان را شکل می‏دهد. با توجه به مطالب فوق و اینکه در چند سال گذشته شاهد نقصان زیادی در رعایت اصول اخلاقی و قانونی در کسب و کارها از سوی سازمان‏ها بوده‏ایم، ضرورت پرداختن به موضوع فرهنگ سازمانی به دلیل تاثیرگذاری ناگسستنی این دو، دانستن وضعیت موجود فرهنگ و اخلاق کسب و کار(آگاهی و درک فرهنگ اخلاقی در سازمان‏ها) و همچنین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نگرش اخلاقی و دیدگاه‏های صاحبان کسب و کار و سایر ذی‏نفعان از جمله مشتریان، مصرف‏کنندگان، پیمانکاران، جامعه و …، هدف کلان از ایجاد کارگروه اخلاق و فرهنگ سازمانی در انجمن مدیریت کیفیت ایران است.

از آنجا که فرهنگ جوهره هويت سازمان است؛ فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه‏ای از باورها، اخلاق، تاریخچه و ارزش‏های مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می‏گذارد و می‏تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید.

 

 

 • مزایای ایجاد کارگروه

امروزه تدوین قواعد اخلاقی برای حرفه‏های مختلف به ضرورتی اجتناب ناپذیر در سراسر دنیا تبدیل شده است. در این میان، پژوهش‏گران بسیاری به اخلاق در کسب و کار به منزلۀ یکی از مهم‏ترین حوزه‏های اخلاق حرفه‏ای توجه کرده‏اند؛ به نحوی که یکی از موضوعات مهمی که در استاندارد ایزو 9004 ویرایش 2018 با عنوان «مدیریت کیفیت- کیفیت سازمان- راهنمایی‏هایی برای دستیابی به موفقیت پایدار» به آن اشاره شده است بخش “هویت سازمان” است. در این استاندارد هویت سازمان شامل مولفه‏های ماموریت، چشم‏انداز، ارزش‏ها و فرهنگ است.

در استاندارد ایزو 9004 ویرایش 2018 فرهنگ را باورها، تاریخچه، اخلاق، رفتار مشاهده شده و نگرش‏های مرتبط با هویت سازمان تعریف کرده است. علاوه بر آن تعیین، اجرا و برقراری ارتباط ماموریت، چشم‏انداز و ارزش‏های سازمان، و ترویج یک فرهنگ همراستا در مدیریت موفقیت پایدار سازمان مدنظر و مورد تاکید این استاندارد قرار گرفته است.

علاوه بر آن فرهنگ اخلاقی آگاهی ما را در فعالیت‏هایمان ارتقا داده و می‏تواند هوشیاری ما را درباره تعهدات دو جانبه‏مان به سازمان افزایش دهد؛ بنابراین باید به آن توجه شود. وقتی سازمان‏ها محیطی را ایجاد می‏کنند که رفتار یا عمل افراد به‏طور ماندگار بر اساس ارزش‏های اخلاقی و سیاست‏های آن تنظیم شود، فرهنگ اخلاقی خود را نهادینه کرده‏اند.

در نهایت اینکه یک فرهنگ قوی می‏تواند مزایایی، همچون افزایش اعتماد، همکاری، کاهش اختلاف‏نظر و توانایی گرفتن تصمیمات کارآمدتری را برای اعضای سازمان به همراه داشته باشد از طرفی درک جایگاه و اهمیت اخلاق در کسب و کار باعث می‏شود تا شرکت‏ها و سازمان‏ها در مسیر درست خود قرار گیرند و مراحل پیشرفتشان را با ثبات طی کنند. علاوه بر آن اخلاق کار می‏تواند ظرفیت‏هایی برای حل و فصل موضوعات فوق فراهم آورد.

 • شرح مسئولیت‏های کارگروه
 • تدوین راهبردها و برنامه‏های عملیاتی و اجرایی درباره توسعه اخلاق و فرهنگ سازمانی؛
 • شناسایی و ترغیب و تشویق صاحب‏نظران و پژوهش‏گران و مدیران و کارکنان بنگاه‏های اقتصادی برای مشارکت در توسعه و ارتقای اخلاق و فرهنگ سازمانی؛
 • تعامل و همکاری با سایر کارگروه‏های مرتبط در انجمن و نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی، تولیدی و خدماتی در زمینه تدوین، طبقه‌بندی و کاربرد استانداردهای مرتبط با اخلاق و فرهنگ سازمانی؛
 • انجام امور پژوهشی در مورد تعیین مبانی، ابعاد و معیارهای موثر در ایجاد، حفظ و توسعه اخلاق و فرهنگ سازمانی برای حوزه‌های مختلف صنعتی و خدماتی؛
 • تهیه/جمعآآورآوری‏آوری محتواهای آموزش و مهارتی در باب اخلاق و فرهنگ سازمانی با تکیه بر ضرورت های آینده نگرانه و انتشار آن‏ها از طریق ایجاد ارتباط سازنده با رسانه‌های جمعی؛
 • برگزاری نشست، گردهمایی‌ و همایش در توسعه اخلاق و فرهنگ سازمانی؛
 • طراحی مکانیزم‏های ارزیابی تعیین سطح بلوغ فرهنگ و اخلاق در سازمان‏ها و ارائه راهکارهای مناسب؛
 • ارائه خدمات ارزیابی، مشاوره‌ای، آموزشی و پژوهشی مرتبط با توسعه اخلاق و فرهنگ سازمانی؛
 • استانداردسازی نظام مدیریت اخلاق و کسب و کار؛
 • طراحی مدل ارزیابی اخلاق و فرهنگ سازمانی.