گزارشات بازدید های دوره ای انجمن مدیریت کیفیت

بازدید ها

هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران از شرکت فولاد خوزستان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت یادشده با هدف ارائه دستاوردهاي نظام مديريت کيفيت از تمام فرایندهای شرکت فولاد خوزستان بازدید کردند و در جریان وضعیت آنها قرارگرفتند.این هیئت را که محمود اکابر مدیرتضمین کیفیت شرکت فولاد همراهی میکردند، از…

گزارش بازدید از شرکت ملی حفاری نفت

اسفند بوی نفت می دهد: به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران، انجمن مدیریت کیفیت ایران از شرکت ملی حفاری ایران بازدید کرد. اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت از دکل ۶۶ شرکت ملی حفاری ایران بازدید بعمل آوردند. به گزارش…

گزارش بازدید از پروژه خط 7 مترو تهران

حمل‌ونقل از قسمت‌های زیربنایی اقتصاد جامعه به شمار می‌رود که با ایفای نقش رابط میان بازار تولید و مصرف، مانند پلی است که بخش‌های مختلف جوامع با عبور از روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می‌کنند. صنعت حمل‌ونقل در کشور ما، دوران پرفراز و…

گزارش بازدید از گروه صنعتی پارس مینو

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف ارائه دستاوردهای نظام مدیریت کیفیت در سطح اعضای انجمن جلساتی با میزبانی اعضای انجمن برگزار نموده است . در راستای تحقق این هدف استراتژیک و به منظور همکاری های علمی در بین اعضا و ایجاد ارتقاء و خودباوری و آشنا…

بازدید انجمن مدیریت کیفیت ایران از گروه مپنا(واحد توسعه دانش)

  کارگروه مدیریت دانش انجمن مدیریت کیفیت ایران به همراه دبیر و اعضای کارگروه با هدف ارائه دستاوردهای نظام مدیریت کیفیت در سطح اعضای انجمن در زمینه مدیریت دانش،تور تعالی مدیریت دانش را با همکاری واحد توسعه دانش شرکت مپنا در تاریخ 5 آبان…

بازدید از شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز

کارگروه تخصصی ارگونومی انجمن مدیریت کیفیت ایران به همراه دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف ارائه دستاوردهای نظام مدیریت کیفیت در سطح اعضای حقوقی انجمن در زمینه ارگونومی، از بخش ها و سالن های تولید و محصول شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز…