اهداف کارگروه توسعه استاندارد های سیستم مدیریت

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف تسهیل اشتراک دانش بین کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران یک سازمان و عارضه‌یابی دلایل عدم تحقق اهداف سیستم‌های مدیریت و ارائه راهکارهایی برای حل این مسائل نسبت به تشکیل کارگروهی با عنوان توسعه سیستم های مدیریت کیفیت با حضور تعدادی از نمايندگان صنايع و شرکت‌هاي عضو انجمن اقدام نموده است.
این کارگروه از اسفند ماه سال 93 با حضور کارشناسانی از بخش‌خصوصی کشور و با همراهی اعضای انجمن مدیریت کیفیت با توجه به نیاز استفاده از نظرات و تجربیات متخصصین در امر مدیریت کیفیت شروع به کار کرده است .

عنوان این کارگروه در تاریخ 1 تیر 99 با نظر اعضا به جهت گستردگی فعالیت بیشتر در حوزه های کلان مدیریتی به نام استاندارد های سیستم مدیریت تغییر یافت.

اخبار کارگروه توسعه سیستم ها