اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه «انجمن مدیریت کیفیت ایران»

فصل اول ـ کلیات:

ماده1- اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ارتقای دانش مدیریت در زمینه گسترش و پیشبرد فرهنگ کیفیت و روشهای تحقق آن در صنعت و خدمات کشور و نهادینه شدن آنها در راستای کمک به توسعه اقتصادی، علمی، فنی و بازرگانی مؤسسات صنعتی و خدماتی کشور، راهیابی به بازارهای جهانی و استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران کیفیت و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه فرهنگ کیفیت، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و رقابت سالم و پاسخگویی به مشکلات و نارسائی‌ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء ، «انجمن مدیریت کیفیت ایران» به استناد بند (ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می‌گردد.

ماده 2- نام

«انجمن مدیریت کیفیت ایران»

ماده 3- هویت

«انجمن مدیریت کیفیت ایران» که در این اساسنامه اختصاراً «انجمن» نامیده می‌شود در اجرای بند (ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/09/1373) و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و بصورت حرفه‌ای، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می‌نماید.

ماده 4- تابعیت

تابعیت «انجمن» ایرانی است.

ماده 5- اقامتگاه

اقامتگاه قانونی “انجمن” در تهران می‌باشد.

تبصره  : تعیین محل دفتر مرکزی “انجمن” از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی “انجمن” مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می‌شود و همچنین کتبا” نیز به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

ماده 6- حوزه فعالیت

حوزه فعالیت «”انجمن”» در سراسر ایران است. “انجمن” می‌تواند پس از تصویب هیأت مدیره و هماهنگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراکز استان شعبه و در شهرستان‌ها و خارج از کشور نمایندگی دایر نماید.

تبصره  : شرایط تشکیل شعب و نمایندگی‌ها می‌بایست هماهنگ با آئین‌نامه‌های اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد.

ماده 7- مدت فعالیت:

مدت فعالیت «”انجمن”» از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات

ماده 8ـ وظایف و اختیارات «”انجمن”» عبارتند از:

8-1- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط به کیفیت

8-2- تبادل نظر به منظور یافتن راه‌های توسعه و بهبود کیفیت

8-3- مشارکت گروهی در تصمیم‌سازی‌ها و ارائه راهکارها برای بهبود کیفیت

8-4- ایجاد بانک اطلاعاتی از آخرین استانداردها و بازنگری‌های آن در زمینه مدیریت کیفیت و اطلاع‌رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی و نشریات تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه

8-5- انجام تحقیقات علمی، فنی و بازرگانی در سطح ملی و بین‌المللی با همکاری محققان و متخصصین مدیریت کیفیت

8-6- ایجاد رابطه و همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی و بازرگانی در زمینه ارزیابی و بازنگری نظام‌های مدیریت کیفیت و نیز همکاری با مؤسسات ملی و بین‌المللی فعال در زمینه تدوین، طبقه‌بندی یا کاربرد استانداردهای ملی و بین‌المللی.

8-7- تشویق و حمایت از سازمان‌ها در جهت استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت، بهبود و ارتقاء کیفیت

8-8- ایجاد فرصت‌های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء

8-9- مشارکت با نهادهای مسئول در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل کیفی و رتبه بندی موردنیاز.

8-10- معرفی اعضاء به وزارتخانه و سازمان‌های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه

8-11- برگزاری دوره‌های آموزشی موردنیاز اعضاء و برگزاری همایش‌های تخصصی مرتبط با مدیریت کیفیت و میزگردها و همچنین حضور در همایش‌های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه مقالات حرفه‌ای.

8-12- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت‌های “انجمن”

8-13- حمایت از ارزش و اعتبار گواهینامه‌های صادره در حوزه‌های کیفیت از سوی مراجع مختلف و اقدام متناسب در صورت لزوم

8-14- ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و پژوهشی مرتبط به سازمان‌ها و نهادهای متقاضی

8-15- حمایت از اعضا در خصوص رقابت ناسالم در محیط کسب و کار

8-16- کوشش برای رفع اختلافات به طرفیت اعضا و پذیرش حکمیت در این خصوص

8-17- تلاش برای ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که در اجرای قوانین 5ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه به “انجمن” تفویض میشود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاه‌های مربوطه

8-18- حمایت از منافع مشترک و ارائه خدمات مشاوره اعم از حقوقی، فنی و… برای انعقاد قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، پروتکل‌ها بین اعضاء “انجمن” با سایر نهادهای داخلی و خارجی مرتبط.

فصل سوم ـ شرایط عضویت

ماده9- انواع عضویت:

انواع عضویت در انجمن در چهار گروه به شرح زیر می‌باشد:

9-1- اعضاء حقوقی:

سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی که دارای نظام‌ مدیریت کیفیت باشند و مؤسساتی که در زمینه آموزش، ترویج و مشاوره و صدور گواهینامه فعالیت ‌کنند، می‌توانند با رعایت آئین نامه مصوب هیأت‌مدیره انجمن به عضویت “حقوقی” انجمن درآیند.

9-2- اعضاء حقیقی :

به منظور جلب مشارکت متخصصین مرتبط و استفاده از تجارب و دانش آنها ، علاوه برمؤسسان انجمن ، کلیه اعضاء هیأت‌علمی مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی شاغل یا دارای سابقه مفید درامر نظام‌های کیفیت و کارشناسانی که حداقل دارای درجه کارشناسی یا سابقه کار مفید و موثر در زمینه مدیریت، طراحی یا بهسازی نظام‌های کیفیت سازمانهای تولیدی و خدماتی باشند، می‌توانند با رعایت آئین نامه مصوب هیأت‌مدیره به عضویت “حقیقی” انجمن درآیند.

9-3- اعضاء وابسته:

مؤسسات و افراد زیر می‌توانند با رعایت آئین نامه مصوب هیأت مدیره انجمن به عضویت وابسته انجمن درآیند:

الف- سازمان‌هایی که استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.( عضو وابسته حقوقی)

ب- دانشجویان مرتبط و متخصصینی که در ارتباط با امور کیفیت یا علاقمند به آن هستند.(عضو وابسته حقیقی)

ج- انجمن‌ها و تشکل‌هائیکه در راستای اهداف انجمن تمایل به عضویت و همکاری داشته باشند می‌توانند عضو وابسته تشکلی بشوند.

9-4- عضویت افتخاری:

شخصیت‌های حقیقی ایرانی و خارجی و نهادهای ملی و بین‌المللی که مقام آنان در زمینه‌های مرتبط به کیفیت حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند با تصویب هیأت‌مدیره می‌توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.

ماده 10 ـ عضویت و شرایط آن:

کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و افراد حقیقی می‌توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت “انجمن” درآیند:

1 – داشتن تابعیت ایرانی

2- پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه .

3- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی .

4 – دارا بودن مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی شامل  آگهی تاسیس و آخریین تغییرات  روزنامه رسمی برای عضو حقوقی و کارت ملی برای عضو حقیقی

ج- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه .

تبصره 1 : در صورتیکه هریک از اعضاء بنا به دلایلی که ذیلا” احصاء می‌شود شرایط عضویت را از دست بدهد، ادامه عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می‌گردد:

بند 1- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 10 این اساسنامه

بند 2- انحلال و یا عدم فعالیت سازمان عضو

بند 3- استعفای کتبی عضو

بند 4- فوت اعضاء حقیقی یا رعایت نشدن اساسنامه و مصوبات مجامع‌عمومی و هیأت‌مدیره توسط آنها.

بند 5- عدم پرداخت حق عضویت سالانه علیرغم حداقل دوبار اخطار کتبی

5 – عدم محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران .

تبصره 2: پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آنها لغو گردیده، مشمول شرایط ورود اعضاء جدید خواهد بود.

ماده 11- حقوق و وظایف اعضاء:

کلیه اعضای “انجمن” موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف “انجمن” می‌باشند.

تبصره 1: زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت برای هر یک از اعضاء در طول مدت عضویت، موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره 2: تعلیق نوعی توقف عضویت است که به زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت به وجود می‌آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مشروط بر تصویب هیأت مدیره مجددا” عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می‌شود.

تبصره 3: آن دسته از اعضاء که به هر دلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “انجمن” را نخواهند داشت.

فصل چهارم ـ ارکان

ماده 12 ـ ارکان «”انجمن”»

ارکان «”انجمن”» عبارتند از:

  • مجمع عمومی
  • هیأت مدیره
  • بازرس

ماده 13- مجمع عمومی

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضای حقوقی (با حق رای )و حقیقی (بدون حق رای ) و یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی با حق رای .

13-1- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با اعلام کتبی یا یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب “انجمن” از طرف انجمن و حداقل 15 روز و حداکثر 40 روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستورجلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده مجمع صورت می‌پذیرد. همچنین دعوتنامه جداگانه‌ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء ارسال می‌گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق اطلاع‌رسانی به معاونت  تشکل‌های اتاق ایران نسبت به قراردادن آگهی دعوت در وبگاه رسمی اتاق ایران هماهنگی نماید.

13-2- نماینده هر عضو حقوقی در “انجمن” جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رای باید مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره یا مدیر کیفیت عضو مربوطه بوده و دارای معرفی نامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصا” و اصالتا” در مجامع شرکت نموده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمنا” اعضای حقیقی نیز می‌بایست اصالتا” در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد.

13-3- اخذ رای در مجامع انجمن بصورت علنی می‌باشد مگر زمانی که رای‌گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد و یا به صلاحدید مجمع عمومی در موارد دیگر تصمیم به اخذ رأی کتبی نماید.

13-4- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه رأی گیری خواهد شد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را بعهده می‌گیرند.

تبصره: اعضای هیأت‌رئیسه نباید از بین کسانی باشند که بعنوان کاندیدا در انتخابات هیأت‌مدیره و بازرس حضور یافته‌اند.

13-5- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه “انجمن” برای کلیه اعضاء لازم‌الاتباع می‌باشد.

13-6- منشی جلسه موظف است صورتجلسه‌ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضاء حاضر به امضاء هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

13-7- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق‌العاده) به عنوان ناظر ضروری است و بدون حق رأی اظهارنظر خواهد نمود.

13-8- دبیرخانه “انجمن” باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی (عادی و فوق‌العاده) منضمم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

ماده 14- انواع مجامع عمومی

مجامع عمومی بر دو نوعند:

الف- مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق‌العاده

ب- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 15- مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی سالیانه  یک نوبت در سال وفق ماده 13 و حداکثر طی 4 ماه پس از پایان سال مالی تشکیل می‌گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده16- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق‌العاده

16-1- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره

16-2- استماع گزارش بازرس

16-3- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “انجمن”

16-4- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید

16-5- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره

16-6- انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل

16-7- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

16- 8 – تصویب مبلغ ورودیه ، حق عضویت سالیانه اعضاء ، برنامه و بودجه پیشنهادی .

16-9- خرید و فروش اموال غیر منقول

تبصره: هیأت مدیره می‌بایست حداقل 20روز پیش از تاریخ برگزاری مجمع عمومی گزارش‌های خود را آماده جهت بررسی به بازرسی ارائه نماید.

ماده 17- هیأت مدیره ‌بایستی حداقل 20روز قبل از اتمام مأموریت هیأت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق‌العاده وفق ماده 13-1 اساسنامه بنماید. در هر صورت تا زمان انتخابات هیأت مدیره جدید، هیأت‌مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهند بود.

ماده 18- مجمع عمومی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیأت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 13-1 اساسنامه تشکیل می‌گردد.

ماده 19- مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن با آرای مثبت اکثریت نسبی اعضای حقوقی حاضر در جلسه معتبر می‌باشد. در صورت نرسیدن اعضای جلسه به حدنصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 13 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت نسبی اعضاء حاضر به تصویب می‌رسد.

ماده20- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

الف- تغییر و یا اصلاح اساسنامه “انجمن”

ب- انحلال “انجمن” و انتخاب هیأت تصفیه

د- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده باشد .

ماده21– مجمع عمومی فوق العاده با حضور نصف بعلاوه یک اعضای “انجمن” رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات مجمع با دوسوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده22– در صورت به حدنصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20روز پس از نوبت اول و با رعایت ماده 13-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با هر تعداد از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دوسوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 23– با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده یا مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت 30روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 14اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأسا” با رعایت ماده 13-1 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 24– با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضاء مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده یا مجمع عمومی فوق‌العاده هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 13-1 دعوت نماید.

در صورت استنکاف هیأت مدیره درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز مطابق ماده 13-1 اساسنامه از اعضا دعوت نماید و چنانچه بازرس امتناع نماید درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت‌مدیره و بازرس به درخواست اعضاء، نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می‌نماید.

ماده 25– در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان “انجمن” دارای سمتی است مأموریت آن نماینده نیز به تبع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 26 چنانچه نماینده عضو حقوقی “انجمن” پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام کتبی عضو حقوقی، نماینده به خودی خود از سمتی که در “انجمن” دارد معزول و هیچ سمتی در “انجمن” نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

تبصره: هیأت مدیره شرکتی که نماینده‌اش به عضویت ارکان “انجمن” انتخاب شده است، چنانچه نماینده‌اش، به هر دلیلی، از عضویت در شرکت متبوع خارج شود، باید مراتب را به صورت مکتوب به “انجمن” اعلام کند.

ماده 27 – هیأت مدیره

27-1- هیأت مدیره «”انجمن”» مرکب است از 7 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که توسط مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین نمایندگان اعضای حقوقی “انجمن” برای مدت سه سال انتخاب می​شوند.

27-2- پس از اختتام دوره مأموریت هیأت‌مدیره تا انتخاب اعضاء هیأت مدیره جدید، کلیه مسئولیت‌ها همچنان بعهده اعضاء هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

27-3- اعضای هیأت مدیره نباید در سازمان و نهادهای موازی یا متعارض با اهداف انجمن سمت مدیریتی داشته باشند. تشخیص این موضوع به عهده هیأت مدیره می‌باشد.

27-4- شرکت اعضاء هیأت‌مدیره در جلسات هیأت‌مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

27-5- انتخاب مجدد اعضاء هیأت‌مدیره برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

ماده28– هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از انتخابات آنها تشکیل می‌گردد از بین خود رئیس، نایب رئیس و خزانه دار را انتخاب خواهند نمود.

ماده 29– مدت تصدی هر یک از سمت های اعضای هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیأت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.

ماده30- هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نایب‌رئیس “انجمن” تشکیل خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی “انجمن” و یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

ماده31– در صورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل که در انتخابات رأی بیشتری داشته باشد، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.

ماده32– جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهارنفر از اعضای اصلی هیأت مدیره رسمیت پیدا می‌کند.

تبصره: اعضای هیأت مدیره می‌توانند به صورت ویدئوکنفرانس در جلسات حضور یابند.

ماده33– اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در غیاب او با نایب رئیس است.

ماده34– تصمیمات هیأت مدیره با رای حداقل چهار نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 35– کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نایب رئیس و خزانه دار، همراه با مهر انجمن معتبر است.

ماده36 – از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه‌ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیأت مدیره تنظیم و در همان جلسه به امضاء حاضرین می رسد.

ماده 37– هیأت مدیره می‌تواند یک نفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیأت مدیره به عنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره 1: هیأت مدیره می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره 2: سه جلسه غیبت متوالی غیرموجه و یا شش جلسه غیبت غیرمتوالی در طول یکسال در جلسات هیأت مدیره به منزله عزل از عضو هیأت‌مدیره می‌باشد و عضو علی‌البدل جایگزین عضو معذول می‌گردد.

تبصره 3: دبیربا دعوت هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت می‌نماید.

ماده 38– برای انجام امور اداری و اجرایی “انجمن” دبیرخانه‌ای تحت مدیریت رئیس یا نایب‌رئیس/دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می‌گردد.

ماده39– هیأت مدیره نماینده قانونی “انجمن” است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور “انجمن” برخوردار می باشد.

اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

39-1- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام “انجمن” در بانک‌های مجاز و واریز کلیه وجوهات متعلق به “انجمن” در آنها و پرداخت هزینه‌ها از این حسابها

39-2- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی

39-3- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و حساب “انجمن”.

تبصره: خرید و فروش اموال غیر منقول فقط با کسب اجازه از مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود.

39-4- استخدام، عزل و نصب دبیر “انجمن” و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداخت‌ها

39-5- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدنظر در دادگاه های استان و دیوان عالی کشور، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به دادرسی

39-6- انجام تمامی اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “انجمن” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.

39-7- تعیین و اعزام نماینده به کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، شوراها، و هیأت‌ها و مراجع داخلی و خارجی

39-8- تدوین و تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی برای اداره بهتر امور “انجمن” در چارچوب اساسنامه

39-9- تدوین برنامه و بودجه سالانه “انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی

39-10- تهیه صورت دارایی و دیون “انجمن”، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردی‌های سالیانه جهت ارائه به مجمع عمومی

39-11- ارائه گزارش سالیانه از عملکرد “انجمن” به اتاق ایران

39-12- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان

39-13- تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان “انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی

39-14- تهیه شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های “انجمن”

39-15- همکاری با اتاق ایران، اتاق‌های شهرستان‌ها، اتاق‌ها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی به منظور ایجاد هم‌افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

ماده 40- اختیارات دبیر “انجمن”

اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می‌کند. اهم وظایف دبیر به شرح ذیل می باشد .

40-1 – تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت ) انجمن و ارائه ان به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .

40-2 – تهیه و تدوین پیش نویس بودجه انجمن و ارائه ان به هیات مدیره .

40-3- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی انجمن و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .

40-4 – دبیر بایستی دفاتر ،اسناد،صورتهای مالی ،وصولیها و پرداختهای انجمن را کنترل نموده و بر فرایند ثبت ،ضبط،نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی انجمن در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد .

40-5- تعیین کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی انجمن .

40-6- انتخاب دبیران کمیسیونهای تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف انها و پیشنهاد به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .

40-7- ارائه گزارش عملکرد انجمن به هیات مدیره .

40-8- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیات مدیره که به تایید بازرس رسیده است به اعضای انجمن .

ماده41- بازرس:

41-1- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس “انجمن” می‌شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظایف و مسئولیت‌های بازرس را داشته باشند.

42-2- در صورت فوت، استعفاء و یا سلب شرایط مندرج در ماده 26 اساسنامه از بازرس اصلی وظیفه او به بازرس علی البدل محول می‌گردد.

43-3- حضور بازرس در جلسات مجامع عمومی بدون داشتن حق رای مجاز است.

ماده42- وظایف بازرس:

42-1- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می‌نماید.

42-2- بازرس ترازنامه و گزارشات تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “انجمن” را مورد بررسی قرار می‌دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجامع عمومی بگذرد.

42-3- بازرس بایستی حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارشات مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء “انجمن” تهیه و به دبیرخانه ارائه دهد.

42-4- بازرس موظف است یک نسخه از گزارش‌های خود را به دبیرخانه “انجمن” تحویل دهد.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هرزمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت‌مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

 ماده 43- خزانه دار:

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن می‌باشد و به اتفاق رییس هیأت مدیره یا نایب‌رئیس کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اسناد بهادار را متفقأ امضاء می‌کنند که به مهر انجمن ممهور خواهد شد.

43-1-اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی تحت نظارت خزانه‌دار در محل دبیرخانه انجمن انجام می‌پذیرد.

43-2-رسیدگی و صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌هایی که بوسیله شرکت‌های عضو انجام می‌شود، با خزانه‌دار بوده و خزانه‌دار مسئول مستقیم صحت اجرای تصمیمات هیأت‌مدیره در این مورد است .

43-3-خزانه‌دار موظف است در صورت تقاضای کتبی بازرس کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی، در محل انجمن در اختیار آنان قرار دهد.

43-4-خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، ترازنامه انجمن را بررسی و تأیید کند و پس از آن که به تصویب هیأت مدیره و بازرس رساند رونوشتی از آن را در زمانی مناسب و قبل از تشکیل مجمع عمومی توسط دبیرخانه برای شرکت‌های عضو انجمن ارسال دارد.

فصل پنجم- منابع مالی

ماده 44- منابع مالی “انجمن” عبارتند از:

44-1- ورودیه عضویت

44-2- حق عضویت سالانه

44-3- هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمان‌های عمومی

44-4- وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای

ماده45– داوطلبین عضویت در “انجمن” باید مبلغ ورودیه را به حساب “انجمن” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه “انجمن” تسلیم نماید.

ماده 46– هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب “انجمن” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تحویل نماید.

ماده 47– مبلغ ورودیه و مبلغ حق عضویت سالیانه می تواند با پیشنهاد هیأت مدیره و توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد. در ضمن مجمع عمومی می‌تواند اختیار خود را در این زمینه به هیأت مدیره تفویض نماید.

ماده 48– “انجمن” می‌تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای و سازمان های عمومی برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و یا از شرکت‌های عضو “انجمن” را دارد.

ماده 49– هیأت مدیره می‌تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاه‌ها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاه‌های آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن، اعزام هیات‌های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه‌های “انجمن” تأمین را نماید.

فصل ششم ـ انحلال و تصفیه

ماده 50 – «”انجمن”» به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل می‌شود.

ماده 51– چنانچه انحلال “انجمن” از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده باشد، مجمع مزبور هیأت تصفیه‌ای را متشکل از 3نفر از نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب می‌نماید. انتخاب اعضاء هیأت مدیره قبل از انحلال، در مقام اعضاء هیأت تصفیه بلامانع می‌باشد.

ماده 52– پس از اعلام انحلال “انجمن” و تعیین اعضاء هیأت تصفیه، مدیران سابق “انجمن” موظفند تمام اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه “انجمن” را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیأت تصفیه نمایند.

ماده 53– هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وضعیت بدهی‌ها و دارایی‌ها را روشن می‌کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده با نظر اتاق ایران به یکی از مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی کشور واگذار می‌گردد.

ماده 54– وظایف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون “انجمن” و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم ـ موارد متفرقه

ماده 55– «”انجمن”» به منظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می‌تواند به تعداد موردنیاز کمیسیون، کمیته یا کارگروه‌های تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضاء “انجمن” تشکیل دهد. وظایف، نوع فعالیت، تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آن، چگونگی اداره و فعالیت و نیز نحوه انحلال آن براساس آئین نامه‌ها و مقرراتی خواهد بود که توسط هیأت مدیره تهیه و تصویب خواهد شد.

ماده 56– “انجمن” می‌تواند به تعداد موردنیاز از مشاورین بازرگانی، حقوقی، بازرسی، بانکی، گمرکی، بیمه، ارزی، حمل و نقل، اقتصادی و… خارج از اعضاء “انجمن” به منظور پیشبرد امور خود استفاده نماید.

ماده 57 ـ حکمیت:

“انجمن” می‌تواند در حوزه تخصصی خود اقدام به حکمیت (داوری) نماید. در این صورت هیأت‌مدیره می‌تواند از خدمات مرکز داوری اتاق ایران استفاده نماید.

ماده 58– در صورتیکه اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد این امر توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت می‌پذیرد و نظر اتاق ایران در این خصوص قطعی و لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 59– رعایت کلیه مصوبات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مرتبط اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان “انجمن” لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 60– این اساسنامه در 7فصل و 60ماده و 16تبصره تنظیم در تاریخ 96/12/13به تصویب مجمع عمومی فوق العاده “انجمن مدیریت کیفیت ایران” رسیده است.