مرور رده

اخبار آموزش

فراخوان برگزاری دوره آشنایی با سیستم مدیریت پروژه P3.express

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی برای مدیران و کارشناسان مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه با عنوان"  آشنایی با سیستم مدیریت پروژه P3.express"در تاریخ 9 خرداد 1401 به صورت مجازی برگزار نماید. نام دوره…

فراخوان برگزاری دوره مباني مديريت ايمني و بهداشت شغلي مبتني بر استانداردISO 45001-2018

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان" مباني مديريت ايمني و بهداشت شغلي مبتني بر استانداردISO 45001-2018"در تاریخ 1 خرداد 1401 به صورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(3ساعت)…

فراخوان برگزاری دوره مباني سيستم مديريت کيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001-2015

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " مباني سيستم مديريت کيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001-2015"در تاریخ 18 خرداد 1401 به صورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(3ساعت) هزينه…

فراخوان برگزاری دوره آشنایی با الزامات سیستم رسیدگی به شکایات مشتری ISO10002:2018

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " آشنایی با الزامات سیستم رسیدگی به شکایات مشتری ISO10002:2018"در تاریخ 20 اردیبهشت 1401 به صورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(3ساعت)…

فراخوان برگزاری دوره آشنایی با مسئولیت اجتماعی شرکتی

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " آشنایی با مسئولیت اجتماعی شرکتی"در تاریخ18 و 26 اردیبهشت 1401 به صورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(6ساعت) هزينه (ريال)…

فراخوان برگزاری دوره مبانی و تشريح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت کيفيت مبتنی بر استاندارد ISO…

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "مبانی و تشريح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت کيفيت مبتنی بر استاندارد ISO 9001-2015"  برای مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت کیفیت در تاریخ 20 بهمن برگزار…

فراخوان برگزاری دوره آشنایی با الزامات استاندارد ملی اجباری INSO ISO 3834

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "آشنایی با الزامات استاندارد ملی اجباری INSO ISO 3834"در تاریخ 6 بهمن  1400 به صورت مجازی برگزار نماید نام دوره مدت(3ساعت) هزينه (ريال)…

فراخوان برگزاری دوره مدیریت دانش

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "مدیریت دانش"در تاریخ 5 دی  1400 به صورت مجازی برگزار نماید نام دوره مدت(3ساعت) هزينه (ريال) مدیریت دانش تاریخ برگزاری:…