گزارش دوازدهمین جلسه کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران 19 اذر92

0

دوازدهمين جلسه کارگروه صنايع غذايي  انجمن مديريت کيفيت ايران  به رياست دکتر دبيريان در محل صنایع شیر ایران تشکيل شد و در خصوص تغییر تاریخ برگزاری کنفرانس و همچنین تعیین شرح وظایف اعضای کارگروه بحث و بررسی گردید.

  • در ابتدا آقاي مهندس امامي، ضمن خوش آمدگويي به حاضرين کارگروه صنايع غذايي که دوازدهمين جلسه از کارگروه به ميزباني شرکت صنايع شير ايران برگزار گرديده اظهار داشتند کارگروه تخصصي غذايي انجمن نسبت به ديگر کارگروه هاي انجمن نسبت به برگزاري و حضور در جلسات اعضاء از نظم و جديت بيشتري برخوردار مي باشد و انتظار مي رود که خروجي موضوعات و مباحث مطروحه در اين جلسات شفاف تر و پررنگ تر باشد ، همچنين ايشان پيشنهاد دادند که در مجمع آتي انجمن که در خرداد سال اينده که برگزار مي گردد از اعضا محترم کارگروه صنايع غذايي به پيشنهاد آقاي دکتر دبيريان دعوت و از اين افراد تجليل بعمل آيد.

در ادامه آقاي مهندس امامي نسبت به ايجاد کارگروه هاي ايجاد شده که براي برنامه برنامه ريزي هاي بلند مدت و کوتاه مدت در دفتر نهاد رياست جمهوري تشکيل مي شود ، انجمن مديريت کيفيت ايران هم در اين کارگروه نماينده اي دارد لذا با توجه به حضور نمايندگاني از هر تشکل ،ضروري مي باشد که کارگوه صنايع غذايي انجمن هم براي تدوين مسئله استراتژي غذا در کشور پيشنهادات و نظرات خود را در اين اتاق فکر منعکس نمايد.

  • در ادامه آقاي دکتر دبيريان ،رئيس کارگروه صنايع غذايي ضمن خوش آمدگويي و معرفي نفرات جديد در کارگروه غذايي انجمن ،با اشاره به ارسال نامه مربوط به پيشنهادات انجمن و کارگروه به سازمان غذا و دارو مبني بر الزامات برچسب گذاري اظهار داشتند که در اين نامه ارسالي به منظور هر چه بهتر پياده شدن اين الزامات نسبت به تعيين مهلت يکساله به کارخانجات مواد غذايي جهت تخصصي کردن جداول و نيز بررسي ميداني به منظور تعيين ميزان فاکتورهاي تعيين شده و مصرف برچسب هاي قديمي تاکيد شده است.
  • سپس ایشان با توجه تغییرات زمانی برگزاری همایش از دي ماه سالجاري به ارديبهشت سال 93 اشاره داشتند که با توجه به امتحانات دانشجويان در ديماه و همچنين درخواست ارسال مقاله در اين کنفرانس تاريخ برگزاري آن تغيير پيدا کرده است.

در ادامه آقاي مهندس امامي پيشنهاد دادند که به پنج مقاله برتر در همايش هداياي نفيسي اهدا خواهد شد.

 

اهم اقدامات جلسه:

  • انتخاب اعضاي کميته فني و اجرايي کنفرانس
  • تغيير تاريخ برگزاري کنفرانس از 24و25 دي 92 به ارديبهشت سال 93
  • ارسال فراخوان مقاله جهت دانشگاه ها ،موسسات علمي براي دريافت مقالات
  • مقرر شد به پنج مقاله برتر به پيشنهاد کميته علمي جوايز نفيسي تعلق گيرد.
  • تصويب شد اعضاء کارگروه نسبت به معرفي اعضاي هيات علمي در کارگروه هاي(گوشت،لبنيات،شيريني و شکلات،غلات و…)جهت داوري مقالات کنفرانس معرفي نمايند
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.