نشست تأسيس کمیته متناظر ISO/TC 312(Excellence in service) برگزار شد

0

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان های استاندارد سازی، اقدام به تأسیس کمیته های فنی متناظر می نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشد.

از این رو با توجه به تخصصی بودن فعالیت استانداردسازی در کمیته های فنی سازمان بین المللی ایزو و الزام مشارکت صاحبنظران ذیربط و ذینفع کشوری در امر استاندارد سازی و به منظور ارتقاء فعالیت های کمیته نسبت به جذب اعضای جدید در کمیتة متناظر ISO/TC 312(Excellence in service) با عنوان “تعالی در خدمات” اقدام نموده است .

نشست کمیتة فنّی ISO/TC 312 با پیشنهاد دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران صبح روز 14 اسفند در سازمان ملی استاندارد ایران با حضور جمعی از نمایندگان انجمن مدیریت کیفیت ایران، کارشناسان ، مدیران و بازرسان فنی تشکیل و هیات رئیسه و دبیر آن با رای اعضا انتخاب و معرفی شدند.

1- دکتر پرویز درویش (مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران)؛ رئیس کمیته ISO/TC 312 

2-دکتر فرشید شکرخدایی(نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران) ؛ نایب رئیس کمیته ISO/TC 312 

3- خانم الهه نجفی ؛ دبیر کمیته ISO/TC 312 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.