مرور برچسب

ISO/TC 312

اولین نشست کمیته فنّی ISO/TC 312 در انجمن مدیریت کیفیت ایران تشکیل شد

 اولین نشست کمیته فنّی ISO/TC 312 در محل دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران شنبه 23  شهریور 98 با حضور مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا سازمان استاندارد ،انجمن مدیریت کیفیت ایران، کارشناسان ، مدیران و بازرسان فنی باموضوعات زیر تشکیل شد.…

نشست تأسيس کمیته متناظر ISO/TC 312(Excellence in service) برگزار شد

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان های استاندارد سازی، اقدام به تأسیس کمیته های فنی متناظر می نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در…