طراحی مدل سرآمدی واحدهای کاری

0

عباس سقایی//بطور کلی، نظام هاي ارزیابی عملکرد ابزار مورد استفاده براي نظارت و برنامه‌ریزي فعالیت‌هاي سازمان هستند. این سیستم ها جهت اصلاح و بروز کردن تمامی وجوه سازمان در جهت تحقق اهداف سازمان استفاده می‌شوند. در حوزه های ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی، چارچوب هاي متفاوت با رویکردها و سطوح عملکرد مورد ارزیابی متفاوتی معرفی شده اند که برخی از آن‌ها نیز در سازمان هاي کشور ما نیز، رایج هستند. اما گاهي اوقات مديران در برخي از سازمان ها به دليل ايجاد حس رقابت و همچنين سوق افراد به سمت بهبود و پيشرفت‌هاي گروهي و تيمي، تمايل به ارزيابي در اندازه واحد كاري دارند. در بررسي پژوهش ها و تحقيقات صورت گرفته، كمتر مدلی یافت شد كه بتواند در درون سازمان و خارج از بعد فردي كاركنان، به ارزيابي عملكرد آنان در سطح گروه و يا واحد كاري بپردازد و ترجيحا مدل هاي معرفي شده به ارزيابي و مديريت عملكرد در دو سطح فردي يا سازماني پرداخته‌اند. به همین منظور در این پژوهش، برای اولین بار در ایران و جهان، مدلي جامع براي ارزيابي عملكرد واحدهای كاري با نگاه به ضروريات، محدوديت ها و ملزومات مورد نياز يك سيستم مديريت عملكرد، ارایه شده است.

دریافت مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.