بیست وچهارمین شماره نشریه کیفیت و مدیریت منتشر شد

0
نشریه شماره 24«کیفیت و مدیریت -فصلنامه انجمن مدیریت کیفیت ایران» که تابستان۱۳۹۸منتشر شده است، به‌صورت الکترونیکی و چاپی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.
این شماره از فصلنامه کیفیت و مدیریت به موضوع «ضرورت و توین استاندارد ها در فناوری های نوین» ،«حقوق مشتریان و توسعه صنعتی»، «بررسی رویکرد نوین استاندارد سازی در جهان» ،«بررسی میزگرد تخصصی حقوق مصرف کننده در انجمن با عنوان “نگاه و اقدامات دستگاه ها به قوانین و اجرای ان باید تغییر کند”»،«منافع اقتصادی استاندارد سازی » ،و عناوین مقاله های« بررسی ارتباط TQM با TPM و ارایه راهکاری در جهت اجرای اثر بخش» ،«آسیب شناسی استقرار ISO/IEC 17025 از منظر نیروی انسانی»،به همراه اخبار انجمن، مصاحبه های تخصصی و تازه های سازمان جهانی استاندارد (ایزو)  اختصاص دارد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.