مرور رده

نشریه داخلی

⁠⁣شماره 22 فصلنامه «کیفیت و مدیریت»به مناسبت روز ملی کیفیت منتشر شد

به گزارش انجمن مدیریت کیفیت ایران؛نشریه شماره 22 «کیفیت و مدیریت  -فصلنامه انجمن مدیریت کیفیت ایران» که پاییزسال جاری منتشر شده است، به‌صورت الکترونیکی و چاپی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. این شماره از فصلنامه کیفیت و مدیریت به موضوع…