مرور رده

نشریه داخلی

بیست وسومین شماره نشریه کیفیت و مدیریت منتشر شد

نشریه شماره 23 «کیفیت و مدیریت -فصلنامه انجمن مدیریت کیفیت ایران» که بهار 1398منتشر شده است، به‌صورت الکترونیکی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. این شماره از فصلنامه کیفیت و مدیریت به موضوع «کیفیت عامل اصلی حمایت از تولید» ،«کیفیت کالای…

⁠⁣شماره 22 فصلنامه «کیفیت و مدیریت»به مناسبت روز ملی کیفیت منتشر شد

به گزارش انجمن مدیریت کیفیت ایران؛نشریه شماره 22 «کیفیت و مدیریت  -فصلنامه انجمن مدیریت کیفیت ایران» که پاییزسال جاری منتشر شده است، به‌صورت الکترونیکی و چاپی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. این شماره از فصلنامه کیفیت و مدیریت به موضوع…