کارگروه صنایع غذایی

اهداف کارگروه تخصصی صنایع غذایی :

کارگروه تخصصی صنایع غذایی در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۱ با حضور دکتر عباس سقایی نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، دکتر شهریار دبیریان عضو هیئت مدیره انجمن و مهندس سعید امامی دبیر انجمن و مدیران کیفیت شرکت های فعال در صنایع غذایی و برخی دیگر از اعضای حقیقی و حقوقی انجمن به صورت رسمی تشکیل گردید. برخی از اهداف کارگروه صنایع غذایی عبارتند از :

۱- بازدید از شرکت های فعال در صنایع غذایی.
۲- به اشتراک گذاری تجارب شرکت ها در حوزه کیفیت.
۳- همفکری مدیران و متخصصان کیفیت در خصوص چالش ها و مشکلات جاری و ارائه راهکار.
۴- همکاری با انجمن مدیریت کیفیت ایران در خصوص تدوین کتب، استاندارد های مرتبط.
۵- به اشتراک گذاری کتب، مقالات و لینک های مفید