اهداف کارگروه راهبری و توسعه مدیریت کیفیت و استاندارد ها

 

مقدمه
امروزه استفاده از سیستم های مدیریت در سازمانها و شرکت ها گسترش روزافزونی یافته است  در نتیجه موضوع راهبری و توسعه و اعتبار بخشی آنها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. از طرفی ، چالش ها و مسائل پیش روی سازمان ها مانند تغییر سریع تکنولوژی ها و جابجایی نیروی انسانی و روش های انجام کار و ….. سازمان ها و سیستم های مدیریتی آن ها را با چالش های جدی مواجه نموده است.

یکی از راهکارهای مواجهه با این چالش ها تبعیت از چارچوب ها و یکپارچگی راهبری و مدیریت در این حوزه می باشد .
بمنظور توسعه و اشاعه کاربرد استانداردها و چارچوب های سیستم های مدیریت کیفیت و همچنین به اشتراک گذاردن تجارب حاصل از بکار بستن آنها و ایجاد زیر ساخت مناسب علمی و عملیاتی جهت ارزیابی تایید صلاحیت گواهی دهندگان سیستم های مدیریت کیفیت گروه راهبری و توسعه استاندارد های سیستم های مدیریت در انجمن مدیریت کیفیت ایران تاسیس شده است.

این گروه با در اختیار داشتن و ساخت شبکه ای از متخصصان سیستم های مدیریت در زمینه های گوناگون و همچنین ترتیب دادن آموزش ها و کنفرانس ها و همایش های مختلف زمینه را برای راهبری و مدیریت بهتر و موثرتر این حوزه در سازمان ها فرآهم می کند، بگونه ای که علاقمندان و کارشناسان و سازمان های خدمات گیرنده از یک طرف و شرکت های ارائه دهنده خدمات سیستم های مدیریت از طرف دیگر بتوانند به یکپارچگی استاندارد در خدمات پایدار و با کیفیت دست پیدا کنند.

این کارگروه از اسفند ماه سال 93 با حضور کارشناسانی از بخش‌خصوصی کشور و با همراهی اعضای انجمن مدیریت کیفیت با توجه به نیاز استفاده از نظرات و تجربیات متخصصین در امر مدیریت کیفیت شروع به کار کرده است .

عنوان این کارگروه در تاریخ 1 تیر 99 با نظر اعضا به جهت گستردگی فعالیت بیشتر در حوزه های کلان مدیریتی به نام استاندارد های سیستم مدیریت تغییر یافت.

 

اهداف کارگروه:

1- ایجاد مرجعی برای اعضای انجمن جهت تبادل اطلاعات و اشتراک دانش و تجربیات در زمینه کاربرد استانداردها و چارچوب های راهبری سیستم های مدیریت کیفیت

2-استاندارد سازی و همسوسازی و ترویج منافع همه افراد و سازمان های مرتبط با آموزش،استفاده و یا ارائه محصولات و خدمات حوزه سیستم های مدیریت

3-تلاش در جهت ارتقاء جایگاه و نقش راهبری سیستم های مدیریت در سازمان های دولتی و خصوصی

4-شناسایی و تشویق افراد و سازمان های موفق در بهره برداری از بهترین تجارب راهبری سیستم های مدیریت ،ارایه تبادل تجربیات برتر پیاده سازی چارچوب های سیستم های مدیریت

5-تلاش در جهت کاربردی نمودن مفاهیم،چارچوب ها و مفاهیم مدیریت سیستم های مدیریت در کشور ،انتشار و اشاعه دستاوردها و نتایج

6- بررسی و تحقیق درباره مشکلات ،شناخت نیازها و اولویت های راهبری سیستم های مدیریت

7- بهبود و ارتقاء روش های راهبری و مدیریت سیستم های مدیریت کیفیت

8- آموزش و ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی مورد نیاز برای راهبری سیستم های مدیریت

9-همفکری و بستر سازی جهت تقویت و اثربخشی به سازمان های گواهی دهنده سیستم های مدیریت

اخبار کارگروه توسعه سیستم ها