مرور رده

کارگروه مدیریت مدیریت کیفیت در ساخت

بیست و ششمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت ساخت برگزار شد

26جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در تاریخ 7 اسفند 1401در محل دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران  با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد . موارد مطرح شده در جلسه: مقرر گردید پیرو نامه سازمان برنامه و با توجه به تشکیل «کمیته…

بیست و پنجمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

25جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 27 آذر1401 در محل دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران  با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد . موارد مطرح شده در جلسه: استفاده از توان اعضا در ارتباط گیری با نظام فنی اجرایی ترغیب…

استفاده از بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان از سوی سازنده رایج نیست!

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، گفت: شناخت مشکلات موجود در زمینه کیفیت صنعت ساختمان ایران مستلزم تحلیل و بررسی دقیق تمام زیرمجموعه هایی است که با صنعت ساختمان وکیفیت نهایی آن درگیرهستند،بنابراین شناخت کمبودها و شناسایی فرصت ها برای بهبود…

بیست و سومین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

23 جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 23 مرداد 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد . مقرر گردید برنامه ریزی تحقق اهداف نقشه راه اولیه کارگروه بررسی و در جلسه آتی ارائه…

بیست و دومین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

22 جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 26 تیر 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد . اعضا:خانم ها: مریم علی الحسابی،فریبا محرمی آقایان: فرشید هوشمند، پولاد پوریکتا،  …

بیست و یکمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

21جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 29 خرداد 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران، شرکت راهیاب ملل، موسسه شهید رجایی و …، تشکیل شد . اعضا: خانم ها ،مریم علی…

بیستمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

بیستمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 25 اردیبهشت 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران، شرکت راهیاب ملل، موسسه شهید رجایی و …، تشکیل شد . حاضرین جلسه : آقایان…

نوزدهیمن جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

نوزدهمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 10 اردیبهشت 1401 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران، شرکت راهیاب ملل، موسسه شهید رجایی و …، تشکیل شد . حاضرین:مهیار پورلک، امیر حیدری،  رضا…

هوش مصنوعی در آستانه متحول‌کردن صنعت ساختمان

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، با گسترش بیشتر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در طول چرخه عمر پروژه، تغییر به طراحی و ساخت داده‌محور به افزایش حجم داده‌های تولیدشده در تمام مراحل پروژه منجر می‌شود. صنعتگران در طول زنجیره ارزش طراحی و ساخت،…

ضریب کند نفوذ فناوری به صنعت ساختمان/ تحقق ارتقای کیفیت در ساختمان سازی با آگاهی سازی عمومی

بیش از سه دهه از تدوین مجموعه مقررات ملی ساختمان می گذرد این مقررات ملی مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها است که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها در جهت تامین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش،…