مرور رده

کارگروه مدیریت مدیریت کیفیت در ساخت

بیست و سومین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

23 جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 23 مرداد 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد . مقرر گردید برنامه ریزی تحقق اهداف نقشه راه اولیه کارگروه بررسی و در جلسه آتی ارائه…

بیست و دومین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

22 جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 26 تیر 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد . اعضا:خانم ها: مریم علی الحسابی،فریبا محرمی آقایان: فرشید هوشمند، پولاد پوریکتا،  …

بیست و یکمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

21جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 29 خرداد 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران، شرکت راهیاب ملل، موسسه شهید رجایی و …، تشکیل شد . اعضا: خانم ها ،مریم علی…

بیستمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

بیستمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 25 اردیبهشت 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران، شرکت راهیاب ملل، موسسه شهید رجایی و …، تشکیل شد . حاضرین جلسه : آقایان…

نوزدهیمن جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

نوزدهمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 10 اردیبهشت 1401 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران، شرکت راهیاب ملل، موسسه شهید رجایی و …، تشکیل شد . حاضرین:مهیار پورلک، امیر حیدری،  رضا…

هوش مصنوعی در آستانه متحول‌کردن صنعت ساختمان

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، با گسترش بیشتر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در طول چرخه عمر پروژه، تغییر به طراحی و ساخت داده‌محور به افزایش حجم داده‌های تولیدشده در تمام مراحل پروژه منجر می‌شود. صنعتگران در طول زنجیره ارزش طراحی و ساخت،…

ضریب کند نفوذ فناوری به صنعت ساختمان/ تحقق ارتقای کیفیت در ساختمان سازی با آگاهی سازی عمومی

بیش از سه دهه از تدوین مجموعه مقررات ملی ساختمان می گذرد این مقررات ملی مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها است که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها در جهت تامین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش،…

اقدامات کارگروه ساخت در سال 1400

انجمن مديريت کيفيت ايران با هدف تسهيل اشتراک دانش بين صاحب‌نظران يک سازمان و اجراي سياست‌هاي نوين و همفکری مدیران و متخصصان کیفیت در خصوص چالش ها و مشکلات جاری و ارائه راهکار، نسبت به تشکيل کارگروهايي توانمند در حوزه کيفيت با حضور…

بیانیه انجمن مدیریت کیفیت ایران  در خصوص «دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده»…

با توجه با اهمیت موضوع کیفیت در نظام فنی اجرایی و مهندسی کشور بدین وسیله به منظور فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و اجرای سیستم های مدیریت و ترغیب جامعه و فعالان حوزه ساخت کشور، کارگروه ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران اعلام می دارد:…

دهمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

دهمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در روز سه‌شنبه مورخ 18 خرداد 1400 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران، سندیکای شرکت های ساختمانی، شرکت راهیاب ملل، موسسه شهید رجایی و ...، تشکیل شد . در…