اولین نشست کمیته فنّی ISO/TC 312 در انجمن مدیریت کیفیت ایران تشکیل شد

0

 اولین نشست کمیته فنّی ISO/TC 312 در محل دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران شنبه 23  شهریور 98 با حضور مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا سازمان استاندارد ،انجمن مدیریت کیفیت ایران، کارشناسان ، مدیران و بازرسان فنی باموضوعات زیر تشکیل شد.

  • برنامه شش ماهه کمیته 312 و نحوه مشارکت ایران با ISO/TC 312
  • پیشنهادهای ایران برای نشست توکیو
  • تعیین نمایندگان ایران برای نشست توکیو

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان های استاندارد سازی، اقدام به تأسیس کمیته های فنی متناظر می نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشد.

از این رو با توجه به تخصصی بودن فعالیت استانداردسازی در کمیته های فنی سازمان بین المللی ایزو و الزام مشارکت صاحبنظران ذیربط و ذینفع کشوری در امر استاندارد سازی و به منظور ارتقاء فعالیت های کمیته متناظر ISO/TC 312(Excellence in service) با عنوان “تعالی در خدمات” ایجاد شده است .

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.