گزارش چهاردهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 12 خرداد 95

0
  • در ابتدای جلسه در خصوص راهکارهای ارائه شده در جلسات قبلی گفتگو شد.
  • با توافق حداکثر اعضا مقرر گردید بر اساس راهکارهای فعلی امتیازدهی صورت پذیرد.

با توجه به اینکه بررسی راهکارها در جلسات حضوری زمان زیادی نیاز دارد مقرر گردید از روز یک شنبه 17 خرداد ماه امتیازدهی در گروه تلگرامی با مشارکت اعضا انجام شود.

  • هر هفته سه راهکار امتیازدهی خواهد شد.
  • مقرر گردید راهکارهای جدید پیشنهاد شده توسط دوستان به سایر اعضا اطلاع رسانی شود.
  • مقرر گردید در صورتی که اختلاف امتیازهای تخصیص داده شده توسط اعضا به هر شاخص به ازای یک راهکار بیشتر از 2 باشد اعضا با بحث و بررسی به اجماع برسند

 

  • دستور جلسه بعد

جمع بندی نتایج

انتخاب راهکار با اولویت بالاتر

بحث و بررسی پیرامون راهکار با اولویت 1

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.