گزارش هجدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 6 بهمن95

0

موضوعات زیر بررسی شد:

 1. برگزاری نشستها و همایشها و حضور در کنفرانسها
 2. ساختار کارگروه ها
 • مقرر گردید ساختار کلی کارگروه ها به شکل زیر باشد.

هسته اصلی: افرادی که بیش از 75% جلسات را حضور دارند . در شروع هر کارگروه کلیه علاقه مندان به عنوان اعضای اصلی معرفی می گردند ، اما هر گاه تعداد غیبت های آن ها از 25% تعداد کل جلسات بیشتر شد عضو مشارکتی محسوب می شوند.

اعضای مشارکتی: افرادی که عضو کارگروه هستند اما به دلیل مشغله کاری جزء هسته اصلی نیستند و نمی توانند حضور مستمر داشته باشند. این اعضاء در جلساتی که حضور دارند به هم فکری و تبادل اطلاعات با هسته اصلی می پردازند.

اعضای مهمان: به فراخوان موضوع جلسات دعوت می شوند.

در خصوص حق رای در مصوبات یا انتخابات و سایر اختیارات هر گروه از اعضا در در جلسه بعدی مذاکره خواهد شد.

 • مقرر گردید آیین نامه ساختار کارگروه ها به مرور در جلسات این کارگروه به صورت پیش نویس تدوین گردد.
 • متن نامه جهت دعوت از شرکت های گواهی دهنده طبق شرح پیوست 1 در جلسه تنظیم شد.
 • فهرست شرکتهای گواهی دهنده مورد نظر که نامه دعوت را دریافت خواهند نمود در پیوست 2 آمده است.
 • مقرر گردید هر یک از اعضاء در صورت صلاحدید نسبت به پیشنهاد اضافه کردن شرکت های دیگر از طریق کارگروه تلگرامی اقدام نمایند.
 • مقرر گردید 45دقیقه از ابتدای هر جلسه به اشتراک دانش بین اعضاء پرداخته شود .
 • مقرر گردید اولین ارائه در زمینه “نقش کیفیت در برند سازی و توسعه جایگاه در بازار” توسط آقای سلماسی در جلسه آینده برگزار گردد.
 • مقرر گردید نشست های کارگروه با مخاطبان مرتبط در صورت لزوم به صورت موضوعی، با تایید اعضاء برگزار گردد.
 • مقرر گردید هر یک از اعضاء شعارهای مناسبی در راستای توسعه فرهنگ کیفیت به روابط عمومی انجمن اعلام کنند.
 • مقرر گردید نظرات کارگروه ها به هیات مدیره انتقال داده شود
 • مقرر گردید خروجی کارگروه ها از کانال های صحیح به مخاطبین ارائه گردد، در واقع هر خروجی انجمن تناظری با خود انجمن داشته باشد، همچنین خروجی و سایر موارد که با نام انجمن ارائه می گردد از نظر شخصی افراد جدا بوده و هر گونه خروجی با این نام حتماً در کارگروه مربوطه مطرح گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات ذیل در خلال گفتگو ها مطرح شد :

 

S1: مشخص بودن اهداف، جامعه هدف و نتیجه گرا بودن در نشست ها (تاکید بر اثربخشی) ضروری است.

S2: نحوه فراخوان، محتوای جلسات و ایجاد انگیزه برای حضور در نشست ها باید مشخص شود.

S3: توجه بیش از حد به مدلها یکی از مشکلات جامعه صنعتی امروز است که در این خصوص باید آگاهی ایجاد شود.

S4: عارضه یابی و حل مسئله یکی از اهداف نشستها می باشد.

S5: دو هدف اصلی کارگروه، عارضه یابی و توانمندسازی می باشد. طرح ریزی جلسات باید در این راستا صورت پذیرد.

S6: یکی از اهداف کارگروه ها تبادل اطلاعات بین اعضا می باشد که باید برای آن طرح ریزی شود.

S7: انجمن به عنوان مرجعی معتبر در معرفی تغییرات استاندارد 9001-2015 ISO عمل نماید.

S8: وظیفه اصلی انجمن خدمت رسانی به اعضاء است و ضروری است در تصمیمات منافع اعضا لحاظ شده باشد.

 

جلسه بعدی در تاریخ 20 بهمن ماه ساعت 14 برگزار خواهد شد.

دستور جلسه آینده:

 • تبادل دانش با ارائه ای از آقای دکتر سلماسی در زمینه “نقش کیفیت در برند سازی و توسعه جایگاه در بازار”
 • بررسی ساختار کارگروهها
 • نشستی با نمایندگان CB ها و سایر مدعوین در خصوص وضعیت گواهی های سیستم مدیریت کیفیت در ایران

 

پیوست 1

متن نامه دعوت از شرکت های گواهی دهنده

از شما دعوت می شود، در جلسه ای که به منظور مشارکت و تصمیم سازی در زمینه توسعه به کارگیری سیستمهای مدیریت کیفیت در شرکت های ایرانی و تائید آن توسطCB های معتبر در فضای نوین کسب و کار ایران در محل انجمن مدیریت کیفیت برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

تاریخ جلسه: روز چهارشنبه 20/11/95  راس ساعت 15

 

 

پیوست 2

اسامی مهمانان مدعو نشست عارضه یابی وضعیت گواهی ها در ایران

1.DQS    صادق طلب /آقای امینیان / شریفی

2.TUV NORD    رضایی/ مهندس طاهرزاده

3.NISCEIT         حسین تیموری

4.TUV INTERCERT       نبوی

 1. SGSدکتر کیانفر

6.ICS            آقای مبارکی

7.IMQ          دکتر اخوت خو

 1. MIC Moody International Certification)) مهندس غفوری
 2. آقای مدرس صادقی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.