گزارش دومین نشست کارگروه صنایع غذایی در انجمن مدیریت کیفیت ایران 19 بهمن 91

0

دومین جلسه کارگروه تخصصی صنایع غذایی در روز سه شنبه 19 بهمن ماه 1391 با حضور برخی از مدیران و نمایندگان سازمان استاندارد ایران و واحدهای کیفیت سازمان های صنایع شیر ایران ، پگاه تهران ، شرکت شکلی ، شرکت پارس مینو ، انجمن مهندسی کیفیت مازندران و اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران در حوزه صنایع غذایی برگزار گردید.

در ابتدا آقای مهندس امامی؛ دبیرمحترم انجمن مدیریت کیفیت ایران ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در دومین نشست کارگروه صنایع غذایی اظهار داشتند تفاهم نامه اولیه برای جایزه ملی کیفیت ایران در حوزه مواد غذایی و دارو با مشارکت کانون صنایع غذایی ایران و انجمن مدیریت کیفیت ایران انجام پذیرفت لذا از اعضاء کارگروه جهت تدوین راهنما، استانداردها ،مدل جایزه و نحوه اجرا و ارزیابی دعوت بعمل می آوریم .در ادامه نشست  ایشان اظهار داشتند که از توان کارگروه جهت تدوین استانداردهای صنایع غذایی باید بهره برداری شود.

در بخش دیگر آقای دکتر دبیریان عضو محترم هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و مدیرتضمین کیفیت صنایع شیرایران ؛ ضرورت و اهداف جایزه ملی کیفیت ایران در حوزه مواد غذایی و دارو که توسط آقای مهندس امامی دبیر محترم انجمن مدیریت کیفیت ایران تشریح گردید با اعضاء به بحث و کارشناسی پرداختند .

در ادامه جلسه آقای مهندس محمدصادق مدرسی ؛ سرممیز محترم سیستم های مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی و مدیرعامل شرکت OCU در خصوص مبحث « نقش استانداردها در ایمنی و مواد غذایی » مطالبی را ارائه فرمودند. در این گزارش مطالبی درباره مفاهیم کیفیت در صنایع غذایی ،علل اصلی عدم دستیابی به کیفیت ، هزینه های کیفیت ،مدیریت کیفیت ، استانداردهای ISO9001،HACCP و محدودیت های استاندارد ISO 22000 توسط ایشان ارائه شد.

در بخش بعدی جلسه سرکار خانم مهندس هداوندخانی؛ مدیرتضمین کیفیت شرکت پارس مینو در خصوص روش های کنترل کیفیت در شرکت پارس مینو و شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی مینو از جمله سیستم یکپارچه مینو ،سیستم خرید و کنترل کیفیت توسط این شرکت و نحوه یکسان سازی محصولات تولیدی واحدهای مربوطه ارائه فرمودند.

آقای مهندس سلمان صفایی ؛ نایب رئیس انجمن مهندسی کیفیت مازندران مطالبی پیرامون تاریخچه ای از چگونگی تاسیس انجمن مهندسی کیفیت در مازندران و مشکلات کیفیت گندم و همچنین نسبت به تدوین و اصلاح استاندارد های آرد توضیحاتی ارائه فرمودند. که مقرر گردید ایشان درخواست انجمن مهندسی کیفیت مازندران و کارگروه تخصصی صنایع غذایی را جهت تدوین این استاندارد را به سازمان استاندارد اعلام نمایند .

در ادامه آقای دکتر دبیریان پیشنهادی جهت تدوین استاندارد توزیع ، حمل و نقل و انبار مواد غذایی را ارائه نمودند و مقرر شد در جلسات کارگروه در این خصوص همفکری صورت پذیرد.

در پایان نشست مقرر گردید برای جلسه بعدی کارگروه صنایع غذایی که در تاریخ 15 اسفند برگزار می گردد ، خانم مهندس هداوندخانی در ارتباط با آدامس های پروبیوتیک شرکت مینو،خانم مهندس زعفرانی از شرکت پگاه در خصوص کاربرد روش های کنترل فرآیند آماری در صنایع غذایی ، خانم مهندس خالق خواه در باره روش های کاهش هزینه و افزایش بهره وری مطالبی را ارائه نمایند همچنین آقای مهندس صفایی نیز گزارشی از کنگره بیوتیک به اعضای کارگروه تخصصی صنایع غذایی ارائه نمایند.

 

حاضرین در دومین جلسه گروه تخصصی صنایع غذایی :

مهندس سیدسعیدامامی،دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران

دکتر شهریار دبیریان، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و مدیرتضمین کیفیت صنایع شیرایران

مهندس محمد مدرس صادقی، سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی و مدیر عامل OCU.

مهندس سلمان صفایی، نایب رئیس انجمن مهندسی کیفیت صنایع غذایی مازندران.

مهندس شیرین هداوندخانی؛ مدیرتضمین کیفیت شرکت پارس مینو

مهندس خسرو برازنده گان ، سرپرست گروه پژوهشی مواد غذایی سازمان استاندارد

مهندس سید محمدباقر حسینی، کارشناس مسئول کیفیت صنایع شیرایران –پگاه

مهندس الناز خالق خواه، مدیر کنترل کیفیت، مسئول فنی شرکت بازرگانی مواد غذایی شکلّی.

مهندس پریوش کاشانی، کارشناس کیفیت پگاه تهران

مهندس عاطفه زعفرانی، کارشناس کیفیت پگاه تهران

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.