گزارش جلسه ششم کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران 9شهریور92

0

در ابتداي جلسه آقاي دکتر دبيريان رياست کارگروه صنايع غذايي پيرامون برگزاري همايش که در تاريخ 25 دي ماه سالجاري برگزار مي شود در مورد نحوه انتخاب سخنرانان ،کارگاه هاي آموزشي و پانل هاي تخصصي نکاتي را ارائه نمودند.

آقاي دکتر افلاکي،دبير انجمن فراورده هاي گوشتي ايران ضمن معرفي خانم دکتر فلاحي عضو کميته فني انجمن مذکور ايشان را به عنوان نماينده انجمن فراورده هاي گوشتي ايران جهت حضور در جلسات کارگروه صنايع غذايي اعلام نمودند.

در ادامه آقاي دکتر افلاکي نسبت به معرفي سخنرانان پيشنهادي از طرف اعضا کارگروه يادآورشدند که در صورت امکان سخنراناني انتخاب شوند که در بخش تشکل گرايي فعال نباشند لذا بايد از افرادي استفاده شود که بتوانند با دانش روز گزارش پيشرفت کيفيت را ارائه نمايند مانند کساني که در R&D فعاليت مي کنند .

ايشان ضمن اعلام آمادگي در زمينه توسعه و کيفيت اقتصادي که به محورهاي همايش اضافه گرديد نکاتي را ايراد نمودند.

  • در اين جلسه مقرر گرديد اعضاي کارگروه تخصصي صنايع غذايي در هر جلسه نسبت به ارائه گزارش اخبار ، رويداد هاي مربوط به صنعت خودشان را به اطلاع حاضرين در جلسه برسانند.
  • با نظر اعضاء مقرر شد کارگروه نوشيدني ها و آب معدني تشکيل و خانم مهندس نوربخش نسبت به معرفي سخنرانان پيشنهادي با دريافت رزومه در جلسه آينده معرفي نمايند.
  • در رابطه با ارزيابي واحدهاي برتر در همايش ملي توسعه کيفيت ،راهبردي استرات‍ژيک در صنعت غذا ، سرکار خانم مهندس موسوي چک ليستي را در کارگروه استقرار سيستم ها تهيه نمودند که مقرر گرديد اين فرم در اختيار اعضاء کارگروه قرار گيرد و پس از اعلام نظر در جلسه بعدي نهايي شود.

در ادامه اعضاي کارگروه ها سخنرانان پيشنهادي خود را معرفي نمودند و مقرر گرديد اعضاء نسبت به دريافت و ارسال رزومه سخنرانان به دبيرخانه انجمن(آقاي حيدري) جهت جمع بندي و نهايي شدن سخنرانان و همچنين کارگاه هاي آموزشي در جلسه آتي کارگروه صنايع غذايي اقدام مناسب صورت پذيرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.