گزارش بیستمین جلسه کارگروه توسعه سیستم ها- دی97

0

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف تسهیل اشتراک دانش بین کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران یک سازمان و عارضه‌یابی دلایل عدم تحقق اهداف سیستم‌های مدیریت کیفیت و ارائه راهکارهایی برای حل این مسائل جلسه کارگروه توسعه سیستم های مدیریت کیفیت را با حضور تعدادی از نمايندگان صنايع و ممیزان و شرکت‌هاي عضو انجمن در تاریخ ۱۹ دی ۹۷در محل انجمن برگزار کرد.

در ابتداي جلسه توضيحاتي در خصوص روند گذشته کارگروه براي اعضاي جديد ارائه شد.

  • آيين نامه مصوب کارگروه ها بررسي شد.
  • راهکارهاي قبلي ارائه شده در خصوص عارضه يابي موانع توسعه سيستم هاي مديريت کيفيت مرور شد و مقرر گرديد هر يک از اعضا در يکي از موارد متولي بررسي موضوع و در صورت لزوم تشکيل کميته هاي فرعي مربوطه باشند.
  • مقرر گرديد در صورت لزوم در جلسات بعدي در خصوص به روز آوري راهکارها تصميم گيري شود
  • جهت اشتراک دانش مقرر گرديد مطالبي در خصوص سيستمهاي مديريت کيفيت جمع آوري و هر بار توسط يکي ار اعضا در ابتداي جلسات ارائه شود
  • مقرر گرديد در اولين جلسه هيئت مديره موضوع مصوبات جلسه نوزدهم توسط خانم کوهپائي پيگيري گردد.
  • بررسي بيشتر موضوع لزوم وجود يک متولي براي ساماندهي موضوع اعتباردهي به CB ها و گواهينامه ها به آقاي مدرس صادقی واگذار شد مقرر گرديد ايشان پيشنهاد خود براي بررسي بيشتر اين راهکار را درجلسه آينده ارائه دهند
  • در خصوص موضوع کمک به ايجاد نگاه داوطلبانه به مقوله کيفيت به جاي نگاه آمرانه خانم کاوياني پيشنهاداتي ارائه دادند که مقرر گرديد در جلسه بعد به بررسي پيشنهادات اجرايي در اين زمينه پرداخته شود.

جلسه آينده روز 16 بهمن ماه ساعت 14/30در محل انجمن مديريت کيفيت ايران برگزار خواهد شد

 

دستور جلسه آينده:

  • بررسي به روز آوري راهکارها
  • بررسي بيشتر موضوع لزوم وجود يک متولي براي ساماندهي موضوع اعتباردهي به CB ها و گواهينامه ها توسط آقاي مدرس
  • بررسي بيشتر موضوع کمک به ايجاد نگاه داوطلبانه به مقوله کيفيت به جاي نگاه آمرانه به پيشنهاد خانم کاوياني

 

اعضا حاضر در جلسه:

آقایان احمدشیروانی(انجمن)، مدرس صادقی(آرم سرت)،درزی وش(ایریتک)،عزیزی(پارسیان ترمز)‌، نادعلیان(غرب استیل) ،جهانگیری(فهامه) ،سیار ایرانی(مشاور و ممیز) ،حیدری(انجمن)

خانمها: کوهپائی (انجمن)، کاویانی(صنایع غذایی درنا) ،محمدی(صحت)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.