کیفیت را تبدیل به کارناوال نمایشی نکنیم+فیلم

دکترعباس سقایی، براهمیت و نقش متخصصان کیفیت درموضوعات وجایگاهی که کیفیت به آن می پردازد تاکید کرد.

0

“دکترعباس سقایی”،عضو موسس انجمن مدیریت کیفیت ایران وعضوعیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات، ضمن تاکید برنقش واهمیت تخصص گرایی درحوزه ی کیفیت گفت: طی سالهایی که فرصت فعالیت درفضای کیفیت را داشتم، آموختم که هیچ نوع تخصصی مانند این نوع تخصص درموضوع کیفیت ، شاید آمادگی آن را نداشته باشد که ازیک کار اثربخش وبه شدت موثرتبدیل شود به یک کارنمایشی و کاملاً بی تاثیر.

به این معنی که وقتی متخصصانی داریم که می توانند مساله ها را به خوبی تعریف وحل کنند ، می توانیم بهبود مداوم را کاملاً لمس کنیم.همچنان درکنارآن می توان کارهایی انجام داد که هیچ تاثیری نداشته و تنها نمایشی ازحرکت کیفیت ایجاد می کند، که این موضوع یکی ازبزرگترین مشکلات دراین مسیرقلمداد می شود.

وی افزود: برخی اوقات برای مخاطبان این پرسش مطرح می شود که جامعه صنعتی ومتخصصانی که داعیه ی کیفیت دارند وجوایزی نیزدریافت کرده اند، چرا درواقعیت ودرعمل نمودی ندارند؟ به همین علت نخستین موضوعی که باید مورد تاکید قراربگیرداین است که مراقب باشیم موضوع کیفیت تبدیل به کارناوال نمایش نشود.

عضوهیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات تصریح کرد: به نظرمن را ه حل واقعی حرکت به سمت حل مسئله های واقعی است.متخصصان کیفیت کسانی هستند که مسئله های واقعی را حل می کنند، این درحالی است که کیفیت مرزندارد و می تواند به خیلی ازموضوعات بپردازد مثلاً همانطورکه میتواند مسائل کاملاً صنعتی را دربربگیرد، درعین حال امکان پوشش دهی موضوعات خدماتی ودرمانی را نیزداشته باشد، اما موضوع مهم این است که ما قادرباشیم با استفاده ازدیتا ها واطلاعات اقدام به حل مساله نماییم.

دکترسقایی درادامه تصریح کرد، با توجه به تجربه ای که درکارباتیم های مختلف وحل بیش از 700 مساله داشتم؛ به این موضوع دست یافته ام که تمرکزبرروی مسئله واقعی راه نجات ما درفضای کیفیت است. بعضی اوقات متخصصان وقتی راجع به کیفیت صحبت می کنند مانند این است که درمورد یک ابزاربحث می شود که کار با آن را خیلی خوب می دانند. همانند کسی که وسیله ای نظیرچکش دردست داشته و دائماً تلاش می کند میخ ها را پیدا کند تا بتواند ازاین وسیله استفاده نماید.

کاراصلی ما حل مسئله واقعی است، آن موضوعی که ما کمتر به سراغش رفته ایم این است که وقتی وارد یک سازمان شویم نخست  به این موضوع فکرکنیم که درآن سازمان چه مسئله ای وجود دارد که بایستی حل شود.درخیلی ازمواقع نشانه ها با خود مسئله اشتباه می شود وبه جای آنکه مسئله ها را شناسایی و حل کنیم به سراغ نشانه ها می رویم به عبارتی طوری آموزش ندیدیم که بتوانیم مسئله ، چالش ،نشانه ،علت و راهکار را ازهم تشخیص دهیم.

عضوموسس انجمن مدیریت کیفیت ایران به موضع دیگری تاکید کرد که آن “جایگاه کلیدی داده هاست “و درتوضیح آن افزود: با برخی بزرگترین سازمانهایی ایران که موفق به کسب جوایزمتعددی درحوزه ی کیفیت شده بودند، کارکرده ام ولی ازعدم تحلیل اطلاعات متعجب شده ام.متخصصان ما درشرایطی نیستند که بتوانیم از دیتاهایی که دردنیا تولید می شود استفاده کنیم.

درواقع یکی ازراهکارها این است که بتوانیم درکشورنیروی انسانی تربیت کنیم که که قادر باشند مسائل را شناسایی کرده وبراساس داده ها حل کنند.این درحالی است که تجربیات ما نشان می دهد وقتی با موضوعاتی مانند داده کاوی و حل مسئله وارد سازمانی می شویم ازدیتاهایی که مورد تحلیل قرارنگرفته متعجب هستیم.

دکترسقایی درادامه گفت: وقتی می خواهیم با داده ها کارکنیم باید ازافراد آماتور به سمت حرفه ای ها حرکت کنیم ، ویژگی افراد حرفه ای این است که یک موضوع را به طورعمیق بررسی می کنند ودراین رابطه بزرگترین خلاء ما نداشتن افراد متخصص است و این که افراد بتوانند درسازمان ها مسئله هایی که درست تعریف شده رابراساس دیتاها حل کنند .

وی درادامه تصریح کرد، فرصتی که امروز برای بخش صنعت کشور ایجاد شده طی چند دهه اخیروجود نداشته به شکلی که تقریباً رقبای خارجی امکان حضور در بازارداخل ندارند وبازارتسلیم شرکت های داخل شده ودربخش هایی مثل لوازم خانگی که غول های بزرگ خارجی همه بازارکشوررا تسخیرکرده بودند، حالا یک فرصت کم نظیردراختیاربخش صنعت قرارگرفته واین فرصتی بود که به اصلاح ساختارخوداقدام می کردیم وافرادومتخصصانی را برای زمانی که برندهای خارجی برمی گردند آماده کنیم.

درواقع کیفیت ابزاررقابت واقعی وجنگیدن دریک فضای رقابت جدی است و قواعد بازی درحوزه های مختلف مثل زمین چوگان وگلف کاملاً متفاوت است.

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.