چرا آمده ایم؟ چه کرده ایم؟ چه خواهیم کرد؟/ نگاه رو به آینده

0

فرشید شکر خدایی؛رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران-توسعه پایدار به عنوان هدف غایی توسعه در کشورها شناخته می شود که در اسناد بالادستی کشور نیز به اهمیت آن توجه شده و در برنامه های توسعه هم نقش هم بسیار پررنگ دیده شده است ، اهداف توسعه پایدار طبق اسناد سازمان ملل شامل موارد ذیل است : هدف ۱. پایان دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جا؛  هدف ۲. پایان دادن به گرسنگی، تحقّق امنیّت غذایی و تغذیهٔ بهتر و توسعهٔ کشاورزی پایدار؛ هدف ۳. تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و درتمامی سنین؛ هدف ۴. تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصتهای یادگیری مادام العمر برای همه؛ هدف ۵. دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران؛ هدف ۶. تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه؛ هدف ۷. تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین؛ هدف ۸. ترویج رشد اقتصادی ماندگار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهره‌ور و اشتغال شرافتمندانه برای همه؛ هدف ۹. ساختن زیربنای مقاومتی، ترویج صنعتی سازی پایدار و فراگیر، و ترویج نوآوری؛ هدف ۱۰. کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها؛ هدف ۱۱. تبدیل شهرها و سکونت گاه‌های انسانی به مکان‌های همه شمول، امن، مقاوم و پایدار؛ هدف ۱۲. تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف؛ هدف ۱۳. اقدام عاجل برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن؛ هدف ۱۴. حفاظت و استفادهٔ پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها، و منابع دریایی برای توسعه پایدار؛ هدف ۱۵. پاسداشت، احیا و ترویج استفاده پایدار از بوم سازگان‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان زایی و توقف و معکوس سازی روند تخریب (یا فرسایش) زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب تنوع زیستی؛ هدف ۱۶. ترویج جوامع صلح جو و فراگیر برای توسعهٔ پایدار، برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد مؤسسات مؤثر، پاسخ گو و فراگیر در همه سطوح؛، هدف ۱۷. تقویت ابزار اجرا و احیای همکاری‌های جهانی برای (تحقّق) توسعه پایدار. این اهداف در اسناد ملی کشورمان تقسیم کار شده و مورد تصویب در سطوح مختلف قرارگرفته اند. با توجه به نقش و اهمیت بخش خصوصی در توسعه این اهداف ،  اتاق ایران با ایجاد کمیسیون توسعه پایدار ، محیط زیست و آب در صدد ایفای نقش فعال تر در این خصوص گرفته است . بدیهی است که موارد مرتبط تر با بخش خصوصی مانند آب و یا ترویج رشد اقتصادی ماندگار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهره‌ور و اشتغال شرافتمندانه برای همه در دستور کار کمیسیون های اتاق در ادوار گذشته بوده است ولی در این دوره نگرشی فراگیر به موضوع توسعه پایدار و اهمیت و نقش آن در توسعه کشور و تاثیر آن بر بخش خصوصی و آینده مردم ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت . از مهمترین اهداف کمیسیون تولید محتوای حرفه ای جهت اطلاع رسانی بخش خصوصی کشور از مفاهیم توسعه پایدار و ایفای نقش فعال در پیگیری اهداف مرتبط با آن از حاکمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد . بدیهی است که بومی سازی مفاهیم توسعه پایدار در هر کشور باید متناسب با ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و دینی هر کشور انجام پذیرد تا شانس اجرایی شدن این مفاهیم افزایش یافته و مورد قبول جوامع محلی واقع شود ، توجه با آموزش و فرهنگ سازی این مفاهیم که در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است باید توسعه یابد و این از وظایف کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران خواهد بود که با برگزاری کنفرانس ها و همایش های مرتبط نسبت به تبیین این مفاهیم و تولید محتوای کارشناسی همت ورزد .

بکار گیری و توسعه فعالیت های تشکل های مرتبط با هر یک از اهداف توسعه در کارگروه ها وکمیته های فرعی کمیته ملی توسعه پایدار از مهمترین موارد مورد نظر کمیسیون است و توسعه ارتباطات با سازمان محیط زیست به عنوان دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار و همه دستگاه های اجرایی که در این سند مسوولیت اجرایی دارند از مهمترین وظایف این کمیسیون خواهد بود.

همچنین توسعه ارتباطات با مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی که با تشکیل کمیته محیط زیست و توسعه پایدار با هدف پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و هم افزایی فعالیت های زیست محیطی ستادهای توسعه فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است از برنامه های کمیسیون محسوب می شود.

اهمیت شاخص های پیشرفت برنامه توسعه پایدار و گزارش گیری و گزارش دهی آنها از موارد مهم مد نظر کمیسیون توسعه پایدار بوده و با توجه به تعریف شاخص ها و برنامه های اعلام شده دولت موارد نقض برنامه و عدم رسیدن به اهداف با ارایه گزارش های کارشناسی به دولت ، مورد توجه قرار خواهد گرفت .  تبیین نقش بخش خصوصی در اجرای برنامه های توسعه پایدار از مهمترین اهداف کمیسیون است که هم در حوزه های 17 گانه و هم با تاکید بیشتر در حوزه آب و محیط زیست ، مورد توجه بوده و نقش اتاق های شهرستان و تشکل های بخش خصوصی در همیاری و همکاری و همفکری با مسوولیت اجرایی جهت دستیابی به این اهداف مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای متناسب نیز پیشنهاد و مصوب و انشالله اجرایی خواهد شد . بدیهی است که بدون مشارکت مردمی و مشارکت حداکثری نخبگان جامعه امکان دستیابی به اهداف توسعه پایدار ممکن نبوده و این برنامه ها محتاج توجه و حمایت مردمی و جوامع محلی هستند تا مورد پذیرش و اقبال قرار گرفته و پیگیری شوند .  ایجاد بستر فرهنگی مناسب برای این اهداف در بخش خصوصی نیز از مهمترین اهداف کمیسیون است که با حمایت اتاق ایران انجام خواهد شد.

امیدواریم این توجه به “آینده” در زمانی که “حال” تولید و خدمات در کشور مساعد نیست مورد توجه قرار گیرد تا بلکه از “گذشته” پند گیریم که “حال” ما قبلا “آینده” ما بوده است ! توجه به آینده نباید در هیاهوی اکنون فراموش شود ، ما تمدن بزرگ و ماندگاری هستیم و خواهیم بود.

سوتیتر: توسعه ارتباطات با مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی که با تشکیل کمیته محیط زیست و توسعه پایدار با هدف پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و هم افزایی فعالیت های زیست محیطی ستادهای توسعه فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است از برنامه های کمیسیون محسوب می شود.

 

 با توجه به نقش و اهمیت بخش خصوصی در توسعه اهداف ،  اتاق ایران با ایجاد کمیسیون توسعه پایدار ، محیط زیست و آب در صدد ایفای نقش فعال تر در این خصوص گرفته است

 

منبع: نشریه آینده نگر اتاق تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.