مركز پژوهش انجمن مديريت كيفيت ايران تشکیل شد

0

با توجه به قابليت ها و تجارب  انجمن  مديريت كيفيت در مديريت پروژه هاي مديريتي / مشاوره اي و آموزشي حول محور كيفيت  و نظر به وجود منابع ارزشمند علاقمند به همكاري ( مانند بيش از 400 ارزياب جايزه ملي كيفيت ايران و  بانك متخصصان و كارشناسان كيفيت)  و از طرفي اعلام نياز برخي از اعضاي حقيقي براي تعريف و اجرايي كردن پروژه هاي تحقيقاتي در باب مشكلات كيفي ، مركز پژوهش انجمن مديريت كيفيت ايران براي شناسايي ، تعريف و مديريت پروژه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي ، فراخور نيازهاي مطالعاتي عنوان شده تشكيل شد.

اين مركز مسئوليت تعریف و مديريت پروژه هاي مطالعاتي را در انجمن مديريت كيفيت ايران ، عهده دار است و وظيفه شناسايي نيازها ، اولويت بندي ، انتخاب عنوان  پروژه ، تهيه پروپزال ، شناسايي منابع براي تامين مالي پروژه ، تعيين مدير پروژه ، اعضاي  تيم ، و شفاف كردن  مسئوليت ها و  وظيفه مديريت و كنترل پروژه  تا انتهاي كار را عهده دار است

دامنه كاري مركز پژوهش انجمن مديريت كيفيت ايران ، مطالعات تحليلي ، تبيين و تاليف در حوزه ارتقاء  كيفيت در كشور ايران و در صورت لزوم منابع علمی و تخصصی خارج از ایران  است و تمامي نيازهاي پژوهشي اعلام شده توسط اعضاي حقيقي ، حقوقي ، درخواست شده از سوي نهادهاي خصوصي و دولتي و يا اعلام شده طي فراخوان هاي انجمن، در حوزه كاري اين مركز قرار مي گيرد. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.