بررسی طرح توسعه و ارتقاء کیفیت قطعه سازان صنعت خودرو سازی در معاونت کیفیت ایران خودرو

0

پیرو ارسال نامه رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران به شرکت های خودرو ساز ،جهت بررسی طرح توسعه و ارتقا کیفیت قطعه سازان، جلسه مشترکی در معاونت کیفیت ایران خودرو برگزار و در این جلسه چالشهای در نظر گرفته شده جهت ارائه طرح مذکور توسط نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت مشتمل بر سوابق ارزیابی های قبلی انجمن و اثرات آن بر کیفیت خودرو به عنوان نماد کیفیت در صنعت تشریح شد.

طرح توسعه و ارتقا کیفیت صنعت قطعه سازان و نقش انجمن مدیریت کیفیت ایران در طرح مذکور به عنوان شخص ثالث و تشکل مستقل که با حضور معاونت کیفیت ایران خودرو ، معاونت کیفیت ساپکو و مدیران کیفیت ایران خودرو و هیات رئیسه انجمن مورخ 30مهر99 به میزبانی معاونت کیفیت ایران خودرو تشکیل و مورد بررسی مشترک اعضای جلسه قرار گرفت.
در قسمت اول جلسه مدل کلان توسعه و ارتقاء کیفیت صنعت قطعه سازی خودرو توسط آقای شکرخدایی نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران تشریح و ارائه شد:
وضعیت موجود صنعت قطعه سازی نیازمند تغییر است. ما شاهد برخورد فشاری و تهاجمی با قطعه ساز هستیم. این فشار از طرف خوردو ساز اتفاق می افتد. همچنین رفتار بازرس‌ها و گواهی دهنده‌ها هم به همین ترتیب است. این موضوع موجب رفتار انفعالی و در نتیجه انفعال سیستم کیفیت و باعث افت کیفی شده است.
بر اساس مدل پیشنهادی در انجمن مدیریت کیفیت، اقدامات زیر بنایی واجرایی توسعه و ارتقای کیفیت صنعت خودرو را به سه بخش می توان تقسیم کرد.
فاز صفر:
– اقدامات زیر ساختی، شامل طراحی مدل توسعه راهبردی کیفیت با استفاده از تجربیات بین المللی و روش‌های اجرایی است.
– بررسی ظرفیت‌های مشاوره و آموزش مهندسی کیفیت در کشور
– تهیه بانک اطلاعاتی و رتبه بندی مشاوران
– ایجاد زیرساخت آموزش، اطلاع رسانی و نظارت بر مشاوران و مهندسان کیفیت
اقدامات اجرایی در فاز اول:
– تدوین طرح و برنامه ارتقا کیفیت صنعت قطعه سازی خودرو در کشور
– عقد قرارداد بین سازمان متولی و انجمن مدیریت کیفیت ایران
– ارزیابی سریع سطح مدیریت کیفیت در شرکت‌های قطعه ساز
– انتخاب شرکت‌های قطعه سازی پایلوت برای تدوین راهبرد ارتقای کیفیت و اجرای آن
تدوین و فاز دوم اقدامات اجرایی:
– عقد قرارداد بین شرکت‌های قطعه ساز برای ارزیابی و تدوین راهبرد ارتقا کیفیت
– ارزیابی بلوغ سیستم کیفیت بر اساس مدل INQA و استانداردهای ایزو 9004 به علاوه IAFT16949
– تدوین راهبرد و برنامه‌ها و نقشه راه توسعه و ارتقای سیستم مدیریت کیفیت
– مشاوره برای انتخاب مهندسان و مشاوران کیفیت
– نظارت مستمر بر اجرای راهبرد و بازنگری برنامه‌ها بر اساس نقشه راه
در قسمت دوم جلسه توضیحاتی جامعی در خصوص تغییرات چندساله اخیر در سیستم های تولید و کیفیت ،مدل های ارزیابی ،چالش های موجود و نقش عوامل بیرونی و درونی توسط معاونت کیفیت ایران خودرو آقای استاد رحیمی تشریح گردید و در ادامه رویکردها و مدل های جاری در راستای ارتقاء و توسعه قطعه سازان (STAS) از زمان انتخاب سازنده ،تکوین قطعه ،تولید انبوه و اثرات در شبکه خدمات پس از فروش توسط معاونت ارتقاء و توسعه شرکای تجاری ساپکو پرزنته و مقرر گردید:در خصوص نحوه تعاملات انجمن مدیریت کیفیت ایران با معاونت های ایران خودرو ،ساپکو و سایر خودروسازان در راستای بهینه طرح توسعه و ارتقای زنجیره تامین خودروسازی در جلسات آتی در دستور کار قرار گیرد..

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.