انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار می کند: مرور آخرین ویرایش مبانی مدیریت کیفیت به زبان انگلیسی

0

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد خدمات آموزش انگلیسی کسب و کار با هدف “ظرفیت سازی منابع انسانی” از طریق “ارتقای قابلیت های ارتباطی و انگلیسی کارکنان، مدیران و معاونت سازمان ها” در قالب سمینار آموزشی یک روزه را ارایه نماید. این دسته از خدمات به منظور”افزایش توانایی شخصی افراد سازمان”، “بهبود سطح ارتباط موثر بین المللی” و “حضور هرچه موفق تر در نمایشگاه ها، مجامع و جوایز منطقه ای و بین المللی” تعریف شده است. در این سمینار یک روزه شرکت کنندگان با مرور تعاریف، با منطق هر کدام از این مبانی، فواید اصلی آنها و اقداماتی که می توان در راستای بهبود آن اصول صورت داد، آشنا می گردند.

تاریخ برگزاری: 1 مرداد 1398

محل برگزاری: انجمن مدیریت کیفیت ایران

هزینه ثبت نام: 300 هزار تومان( اعضای انجمن 15 درصد تخفیف)

دریافت فرم ثبت نام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.