انجمن مدیریت کیفیت ایران با کسب رتبه A در جمع تشکل های برتر اتاق ایران

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به منظور ارتقای جایگاه نظام تشکلی و بهبود کیفی فضای کسب و کار، پایش مستمر انجمن ها را در راس برنامه های خود قرار داده ،در این ارزیابی، انجمن مدیریت کیفیت ایران ، موفق به کسب رتبه A شده است.

0

با توجه به بررسی فعالیت های انجمن مدیریت کیفیت ایران در سال گذشته توسط کارشناسان واحد رتبه بندی، این انجمن موفق به کسب بیشترین امتیاز ارزیابی و اخذ رتبه A شده است.

لازم به ذکر است که ارزیابی‌ها، عملکرد انجمن‌ها از چهار منظر حکمرانی، عضویت، خدمات، و براساس شواهد و مدارک موجود انجام می گردد. در این ارزیابی با وزن دهی به هر یک از این مؤلفه ها رتبه نهایی تشکل که به معنای میزان موفقیت در تحقق ماموریت های سازمانی می باشد، محاسبه شده است.

ارزیابی بیش از ۲۵۰ تشکل عضو اتاق ایران که بسیاری از آنها جزو انجمن‌های قدیمی و ریشه‌دار کشور محسوب می‌شوند، در گام نخست، با تحلیل ظرفیت‌های داخلی بخش خصوصی و شناسایی حوزه‌های کلیدی توانمندسازی انجمن‌های کسب‌و‌کار انجام می‌شود.

البته ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های اصلی تشکل‌ها هم در این مسیر مورد بررسی جدی قرار می‌گیرد. اتاق بازرگانی ایران برای ارزیابی تشکل‌های اقتصادی عضو، ۵ شاخص اصلی را بر اساس مدل‌های طراحی‌شده مطابق با استانداردهای بین‌المللی در نظر گرفته است که شامل «حکمرانی»،«عضویت»،«خدمات»،«تاثیر در سیاست‌گذاری‌ها» و «تصمیم‌گیری» هستند. این ارزیابی بر مبنای خروجی عملکرد تشکل‌ها و کاملا نتیجه‌گرا صورت گرفته است.

در حوزه حکمرانی، «سیستم مالی تشکل‌ها»، «پرداخت به موقع»، «دبیر»، «کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی»، «مکاتبات»، «دبیرخانه»، «روابط عمومی»، «بانک‌های اطلاعاتی»، «روش تامین مالی»، «برنامه‌ریزی و استراتژی»، «ساختار سازمانی» مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در مدل تعریف‌شده، ، «پرداخت به موقع حق عضویت»،«روند تغییر تعداد اعضا»،«تهیه پکیج معرفی و راهنمای عضویت در تشکل»،«میزان پوشش» و، شاخص خدمات شامل: «خدمات آموزشی و پژوهشی»، «خدمات مشاوره‌ای فنی و تخصصی»، «خدمات نمایشگاهی» بررسی شده است.

اتاق ایران برای ارزیابی شاخص تاثیری‌گذاری تشکل ها در سیاستگذاری های مرتبط هم «کسب کرسی در نهادهای تصمیم‌گیری و حاکمیتی»، «شناسایی وارتباط با NGOها»، «ارتباط با دولت، مجلس و رسانه»، «تغییر آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها یا قانون با محوریت تشکل»، «نقش و مشارکت تشکل در تشکل‌های بالادستی» را بررسی کرده است.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.