فرم عضویت اعضا حقوقی

عضویت حقوقی

مرحله ۱ از ۳

۳۳%

 

 

شرایط عضویت اعضاء حقوقی:
۱-تکمیل فرم اطلاعات کلی (ویژه اعضاء حقوقی بصورت آنلاین یا فرم عضویت حقوقی).
۲-کپی آگهی تاسیس سازمان
۳-کپی گواهینامه‌های مدیریت کیفیت دریافت شده.
۴-کپی گواهی عضویت دراتاق بازرگانی
خواهشمند است مدارک فوق را بصورت آنلاین تکمیل و یا به دفتر انجمن ارسال نمائید تا پس از بررسی آنها توسط کمیته پذیرش انجمن نسبت به تعیین حق عضویت و شماره عضویت و ارسال کارت اقدام گردد.

*ضمناً بصورت آنلاین هم کارت عضویت صادر و ارائه می گردد.