کارگروه ارتباطات و توسعه(سفیران کیفیت)

 

 

با توجه به اهمیت و جایگاه اطلاع رسانی در فرهنگ سازی و ایجاد و اصلاح سبک زندگی و مطالبات و بالارفتن کیفیت در عرصه های مختلف، در راستای توسعه فرهنگ و گفتمان کیفیت در صنعت، کمیته ارتباطات و توسعه با توجه به تخصص روابط عمومی شرکت ها و بنگاه های عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران در دبیرخانه انجمن راه اندازه گردید .
امید است با تشکیل این کمیته تخصصی از توان و پتانسیل اعضا محترم خصوصا مدیران و کارشناسان روابط عمومی جهت پیشبرد اهداف انجمن در راستای تقویت توسعه نظام استاندارد سازی و تدوین سند راهبرد ملی کیفیت ایران استفاده شود، بی شک استفاده از پتانسیل های رسانه ای سازمان ها با این کمیته موجب هم افزایی و ارتقای سطح کیفی بعنوان سفیران کیفیت برای مخاطبان و بستری برای فرهنگ سازی و آموزش های لازم را ایجاد می نماید.

برنامه های پیشنهادی:
۱ – توسعه ارتباطات داخلی ، بین سازمانی و تقویت برند انجمن
۲ – شناسایی و تلاش برای عضویت ، عقد تفاهم نامه و قرارداد با سایر انجمن ها و شرکتها
۳ – فراهم نمودن مقدمات برگزاری همایش ها و سمینارها
۴ – برگزاری تورهای کیفیت از سازمان ها و بنگاه های عضو انجمن
۵ – گسترش فعالیت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی
۶ – برگزاری سالانه انتخاب روابط عمومی برتر حوزه کیفیت شرکت های عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران
۷ – برگزاری میزگرد و کارگاه ها در حوزه روابط عمومی و مدیریت کیفیت
۸ – توسعه ارتباطات بین المللی انجمن
۹ – ارتباط با رسانه ها و اطلاع رسانی فعالیت های انجمن
۱۰ – حضور فعال در سایر همایش و نمایشگاه های داخل سازمانی و کشوری
۱۱ – همکاری با نشریه کیفیت و مدیریت انجمن
۱۲ – ایجاد استودیو کیفیت

کارگروه ارتباطات و توسعه(سفیران کیفیت)

با توجه به اهمیت و جایگاه اطلاع رسانی در فرهنگ سازی و ایجاد و اصلاح سبک زندگی و مطالبات و بالارفتن کیفیت در عرصه های مختلف، در راستای توسعه فرهنگ و گفتمان کیفیت در صنعت، کمیته ارتباطات و توسعه با توجه به تخصص روابط عمومی شرکت ها و بنگاه های عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران در دبیرخانه انجمن راه اندازه گردید .
امید است با تشکیل این کمیته تخصصی از توان و پتانسیل اعضا محترم خصوصا مدیران و کارشناسان روابط عمومی جهت پیشبرد اهداف انجمن در راستای تقویت توسعه نظام استاندارد سازی و تدوین سند راهبرد ملی کیفیت ایران استفاده شود، بی شک استفاده از پتانسیل های رسانه ای سازمان ها با این کمیته موجب هم افزایی و ارتقای سطح کیفی بعنوان سفیران کیفیت برای مخاطبان و بستری برای فرهنگ سازی و آموزش های لازم را ایجاد می نماید.

برنامه های پیشنهادی:
۱ – توسعه ارتباطات داخلی ، بین سازمانی  و تقویت برند انجمن
۲ – شناسایی و تلاش برای عضویت ، عقد تفاهم نامه و قرارداد با سایر انجمن ها و شرکتها
۳ – فراهم نمودن مقدمات برگزاری همایش ها و سمینارها
۴ – برگزاری تورهای کیفیت از سازمان ها و بنگاه های عضو انجمن
۵ – گسترش فعالیت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی
۶ – برگزاری سالانه انتخاب روابط عمومی برتر حوزه کیفیت شرکت های عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران
۷ – برگزاری میزگرد و کارگاه ها در حوزه روابط عمومی و مدیریت کیفیت
۸ – توسعه ارتباطات بین المللی انجمن
۹ – ارتباط با رسانه ها و اطلاع رسانی فعالیت های انجمن
۱۰ – حضور فعال در سایر همایش و نمایشگاه های داخل سازمانی و کشوری
۱۱ – همکاری با نشریه کیفیت و مدیریت انجمن
۱۲ – ایجاد استودیو کیفیت