ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان در زمینه حقوق استاندارد و کیفیت به اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران

اهمیت قوانین و مقررات ملی و بین المللی در زمینه حقوق استاندارد و کیفیت سبب شده است که قانون گذاران ملی کشورها از طریق وضع قوانین و مقررات به ابعاد محتلف مرتبط با حقوق استاندارد و کیفیت بپردازند.

بنابراین “انجمن مدیریت کیفیت ایران” باهدف آگاهی بخشی به تمام ذینفعان حقوق استاندارد و کیفیت مصمم است که در دو دسته قوانین و مقررات استاندارد و کیفیت در عرصه ملی و بین المللی اقدام به بارگذاری متون منقح آن قوانین و مقررات برای اعضای محترم انجمن مدیریت کیفیت ایران و عموم مردم نماید.

کارگروه حقوق استاندارد و کیفیت انجمن در راستای ترویج حقوق استاندارد و کیفیت با استفاده از خدمات کارشناسی و مشاوره ای حقوقدانان، وکلا و متخصصین برجسته حوزه حقوق استاندارد و کیفیت، علاوه بر پاسخگویی به سوالات اعضا محترم انجمن، بصورت رایگان به اعضا انجمن و عموم مردم مشاوره می دهد

درخواست مشاوره حقوقی(فرم آنلاین) :https://iranqms.com/?p=5431
صفحه کارگروه قوانین و مقرارت : https://iranqms.com/?p=4011

نظرات بسته شده است.