یازدهمین جلسه کارگروه راهبری و توسعه استانداردهای سیستم های مدیریت برگزار شد

0

جلسه مورخ 1403/04/11 با دستور جلسه برای پتانسیل های اعضای کارگروه و نیز انجام پژوهش با عنوان” چگونه رویکرد سیستمی بر بهبود سازمان کمک میکند ؟” تشکیل گردید

هدف اصلی شناسایی شاخصهای سازمان های موفق در پیاده سازی سیستم های مدیریت می باشد .

در این جلسه حاضرین در خصوص شاخص های مختلف بحث نمودند ، دبیر محترم کارگروه شاخص های :

  • تعیین اهداف استراتژیک و هماهنگی
  • شناسایی و حل مشکلات پیچیده
  • بهبود فرایند های سازمانی
  • افزایش انعطاف پذیری
  • تطبیق پذیری بیشتر
  • بهبود کیفیت تصمیم گیری
  • بهبود مدیریت منابع

را مطرح کردند که به عنوان پیش نویس مورد بررسی قرار گیرد .

در خلل بررسی ها عناوین شاخص های جدیدی به وجود آمد که مقرر گردید هر کدام از اعضا به صورت کامل به  شرح ذیل جهت بر بررسی اقدام کنند :

یادگیرندگی :دکتر احسان

پویایی : دکتر روح بخشان

قابلیت رقابت پذیری : دکتر مدرس صادقی

بهره وری منابع : مهندس خلیلی

شفافیت :دکتر سلماسی

تصمیم گیری بهتر : مهندس حقانی

ضمناً مقرر گردید اگر هر یک از اعضا نظری در این خصوص داشتند یا خواستند اضافه کنند اعلام نمایند .

همچنین مقرر گردید وبیناری با عنوان EFQM  و نیز وبیناری مجداً با عنوان ” مروری بر آخرین تغییرات استاندارد ISO9001 بر اساس نسخه درفت 2025  برگزار گردد .

همچنین مقرر شد جهت همکاری و همراهی بیشتر سایر اعضای انجمن جهت مشارکت در کارگروه پوستری آماده و در گروه ها ارسال شود .

اعضای حاضر در جلسه:

خانم ها : مهنازناصری(ستاره یخی آسیا)، سمیه نعیمی(عمران اب و خدمات منطقه ازاد کیش )،رویا نوربخش

آقایان: دکتر یاسر احسان(دبیرکارگروه)، امیر حیدری(دبیر انجمن)، روح بخشان(عضو حقیقی انجمن)،مدرس صادقی(آرم سرت)،وحید خلیلی(دوده صنعتی پارس)،سیامک اسدی،صادق آزادفلاح، علی سلماسی ،محمد حقانی ، فرهاد عسگری، مهیار پورلک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.