گزارش 21 جلسه کارگروه توسعه سیستم ها- بهمن 97

0

جلسه کارگروه توسعه سیستم ها تاریخ 16 بهمن 97 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با موضوع بررسي بيشتر موضوع لزوم وجود يک متولي براي ساماندهي موضوع اعتباردهي به CB ها و گواهينامه ها توسط آقاي مدرس ارائه شد و در ادامه موضوعات زیر بحث و بررسی گردید:

 • پيشنهاد شد فهرست شرکت هاي گواهي دهنده مورد تاييد انجمن مديريت کيفيت ايران که عضو انجمن نيز هستند در سايت انجمن مديريت کيفيت ايران قرار گيرد
 • در ابتداي جلسه، آقاي مدرس صادقي ارائه اي در خصوص موضوع اعتبار شرکت هاي CB، داشتند و اين موضوع در ادامه به بحث گذاشته شد
 • آقاي مدرس صادقي، پيش نويس روش بررسي اعتبار شرکت ها را ارائه نمودند که به پيوست ارائه مي­گردد.
 • مقرر گرديد همه اعضاي کارگروه نقطه نظرات خود را در خصوص موضوع بند 3 در گروه مجازي کارگروه در نرم افزار واتس اپ ارائه دهند.
 • مقرر گرديد موضوع بند 1 تا 4 توسط خانم کوهپائي با هيئت مديره مطرح شده و نظرات اعضاي هيئت مديره در کارگروه مطرح شود.
 • مقرر گرديد در خصوص موضوع فوق، نامه اي به شرکت هاي گواهي دهنده ارسال شود تا ضمن اطلاع رساني موضوع به اين شرکت ها، از نظرات آنها نيز بهره مند شويم.
 • مقرر گرديد پيش نويس نامه موبوط به بند 6 توسط آقاي مدرس صادقي ارائه گردد و در گروه مجازي بررسي شود.
 • مقرر گرديد پيش نويس موضوع بند 7 توسط خانم کوهپائي در هيئت مديره مطرح و مصوب گردد.
 • در خصوص راهکارهايي که پس از جلسات متعدد کارگروه حاصل شده و در صورتجلسه دوازدهم آمده است، اعضاي ذيل براي شروع کار اظهار علاقمندي نمودند که مقرر گرديد پس از بررسي اوليه در کارگروه توسعه سيستمهاي مديريت کيفيت و تصويب هيئت مديره، در کميته هاي فرعي به بررسي آن ها پرداخته شود

بديهي است کليه نتايج حاصله پس از مصوبه هيئت مديره قابل اجراست

 • لزوم وجود يک متولي براي ساماندهي

آقاي مدرس صادقي

 • نگاه داوطلبانه به مقوله کيفيت به جاي نگاه آمرانه
 • طبقه بندي شرکت هاي گواهي دهنده

اين موضوع با توجه به فراهم نبودن پيش نيازهاي آن، تا زماني که در خصوص مکانيزم ارزيابي تصميم گيري شود، به تعويق مي افتد.

 • اضافه شدن مباحث مديريت کيفيت به سرفصل رشته هاي مرتبط

آقاي هوشيوار، آقاي نوري و خانم جهان باز

 • ايجاد رشته هاي مستقل در زمينه مديريت کيفيت
 • فرهنگ سازي کيفيت از مدارس

آقاي هوشيوار، آقاي نادعليان

 • استقرار سيستمهاي مديريت کيفيت در دانشگاهها

آقاي نوري

 • اهميت بحث آموزش در استقرار صحيح مديريت کيفيت

خانم جهان باز

 • توليد علم و به اشتراک گذاري تجربيات موفق در زمينه مديريت کيفيت

آقاي سيار ايراني

 • تاثير مشاوران سيستم هاي مديريت کيفيت در پياده سازي صحيح اين سيستمها
 • آقاي حيدري در خصوص بازديد از مراکز صنعتي توضيحاتي ارائه دادند و مقرر گرديد اعضا امکان برگزاري بازديد از مجموعه هاي خود را بررسي و در اين خصوص با آقاي حيدري همکاري داشته باشند.
 • مقرر گرديد در خصوص معرفي، اعتباربخشي و فرهنگ سازي ارجاع به فهرست شرکت هاي گواهي دهنده عضو و مورد تاييد انجمن مديريت کيفيت ايران، اقداماتي صورت پذيرد که موارد مربوطه در قسمت پيشنهادات همين صورتجلسه آمده است و در اين خصوص در يکي از جلسات مرتبط، بحث و بررسي انجام خواهد شد و پيشنهادات، نهايي شده و پس از تصويب هيئت مديره، براي اجرا به کميته مربوطه ارجاع خواهد شد.
 • مقرر گرديد مقاله هايي با عناوين ذيل پس از بررسي توسط اعضاي کارگروه و هيئت مديره در سايت انجمن قرار گيرد (توسط آقاي مدرس صادقي):
 • بازشناسي گواهي نامه هاي معتبر
 • شرکت هاي گواهي دهنده مورد تاييد انجمن

 

پيشنهادات

S1: ثبت نام CB ها به صورت آن لاين از طريق سايت انجمن مديريت کيفيت

S2: دسته بندي CB ها بر اساس زمينه هاي هر صنف مثال: حوزه غذا

S3: قابليت سرچ در سايت انجمن بر روي CB ها و بر اساس موضوع فعاليت

S4: مذاکره با نهادها و سازمان هاي مرتبط در خصوص فهرست CB ها براي اينکه در اين راستا با انجمن همکاري نمايند. به عنوان مثال شرکت هاي بازرسي، شرکت هاي مادر و صنايع وابسته، سازمان غذا دارو، سازمان استاندارد و …

S5: دو مقاله موضوع بند 11، پس از نهايي شدن با کمک آقاي حيدري و به عنوان يکي از خروجي هاي کارگروه در جرايد مرتبط چاپ خواهند شد.

S6: پس از تصويب کليات موضوع بندهاي 1 تا 7 در خصوص ارزيابي اين موارد و نيز تيم ارزيابي بحث و بررسي در جلسه اي صورت مي پذيرد.

S7: اضافه شدن راهکارها در صورت نياز و نيز اضافه شدن اعضا به هر يک از موضوعات راهکارها، در طول جلسات آينده انجام خواهد شد

 

تاريخ جلسه آينده

با توافق اعضا مقرر گرديد يک جلسه مجازي به تاريخ چهارشنبه 24/11/97 از ساعت 20 الي 22 در گروه واتس اپ برگزار گردد. اين جلسه به صورت آزمايشي برگزار خواد شد و اگر مثبت ارزيابي شود مابين جلسات حضوري، جلسات غير حضوري از اين دست نيز برگزار خواهد شد.

دستور جلسه آينده:

ارائه آقاي مدرس صادقي در خصوص استاندارد مميزي (ارائه شده در کنفرانس مديريت کيفيت)

ادامه بررسي راهکار مربوط به CB ها

شروع بحث و بررسي موضوع توليد محتوا در خصوص مديريت کيفيت توسط آقاي سيار ايراني

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.