گردهمایی «کوچینگ، معجزه توانمند سازی کارکنان» برگزار شد

0

نشست هم اندیشی اعضای انجمن با موضوع کوچینگ، معجزه توانمند سازی کارکنان در تاریخ 11 بهمن 1402 در محل اتاق بازرگانی تهران با حضور اعضای انجمن برگزارشد.

امروزه با توجه به فضای رقابتی موجود در جامعه جهانی و به تبع آن ایران، موضوع راهبری منابع انسانی و توسعه و اعتباربخشی آنها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. از سوی دیگر، چالش‌ها و مسائل پیش روی سازمان‌ها در حوزه منابع انسانی همچون کاهش تعلق سازمانی، ترک کار و جابجایی نیروی انسانی، تعارضات سازمانی، توسعه مدیران و ….. سازمان ها و سیستم های مدیریتی آن‌ها را با چالش های جدی مواجه نموده است.

یکی از راهکارهای مواجهه با این چالش‌ها، توانمند سازی کارکنان و مدیران سازمانها و شرکتها در راستای آمادگی و رویارویی آنها با چالشهای فوق الذکر می باشد .

گردهمایی توانمندسازی منابع انسانی به منظور توسعه و اشاعه کاربرد انواع ابزارهای توانمندسازی کارکنان همچون آموزش، کوچینگ، منتورینگ، مشاوره و همچنین مهارت‌های رهبری در سازمانها و همچنین ایجاد زیر ساخت مناسب علمی و عملیاتی جهت به اشتراک گذاردن تجارب حاصل از بکار بستن آنها در راستای اهداف سازمانی به ویژه مدیریت کیفیت محصولات و خدمات با همکاری و ارائه آقای مهندس نعیمی و خانم دکتر پوران از شرکت کارو از اعضای عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران برای حاضرین ارائه و بیان شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.