کیفیت نتیجه طرح‌ریزی درست اقدامات است

0

کیفیت در بیان ساده حسن انجام کار است و پایه و اساس آن رهبری است و نیازمند هماهنگی اجزای مختلف اجرایی و هم راستایی این راه‌ها است. برای توصیف جایگاه ایران در بحث کیفیت، باید بگویم در کشورهای پیشرفته دنیا کیفیت متولی و بانی دارد و جایگاه آن تعریف شده است، ولی در کشور ما اینگونه نیست. سازمان ملی استاندارد ایران مسوول نظارت براستاندارد را دارد و حداقل‌های نظارت را رعایت می‌کند. اما موفقیت در دنیا و همچنین در صادرات مستلزم رعایت بالاترین حد کیفیت است. راهبرد ملی کیفیت برفرهنگ و آموزش تاکید دارد، بخش دیگری که در راهبرد ملی کیفیت اهمیت بالایی دارد پایش است. این در حالی است که پایش کیفیت کشور در بخش‌های مختلف صنعت مثل ساختمان، خودرو، صنایع غذایی و.. بسیار ضعیف بوده و متولی واحدی ندارد.از طرفی وجود سیستم‌های گزارش دهی به مردم مهم است زیرا نباید کیفیت را از مردم پنهان کنیم و باید فرهنگ طلب کردن کیفیت در مردم ایجاد شود. در دنیای فضای قانون‌گذاری و برخورد با عدم کیفیت جدی است و شرکت‌ها خودشان برای رعایت کیفیت پیش قدم می‌شوند، اما در ایران اینطور نیست.

سازمان‌های ما به دلیل نداشتن نقشه و نبود متولی مشخص کیفیت دچار نمایش‌های کیفیت شده‌اند. کیفیت هم برای مصرف کالا در داخل کشور و هم برای صادرات اهمیت دارد. درحالی که بنگاه‌های ما به اصل کیفیت کمتر اهمیت می‌دهند و به لوح‌ها وقاب‌ها توجه بیشتری دارند. این درحالی است که باید به مردم آموزش داد و کیفیت را فرهنگ‌سازی کرد.به عقیده من «اعتماد ضربه خورده است». اعتماد در سازمان بین رییس و مرئوس و اعتماد بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و همچنین بین تولید‌کنندگان و سازمان‌های نظارتی. در واقع کیفیت نتیجه اقدامات به درستی طرح‌ریزی شده است. باید نیازها را شناخت، برنامه‌ریزی کرد، متولی را تعیین کرد، درست اجراو دایم پایش کرد و اگر در هر بخشی مشکل وجود دارد اصلاحات لازم را را انجام داد. ما در همسو کردن اقدامات و اهداف مشکل داریم و کیفیت مقوله‌ای است که در نظم و همسویی نتیجه می‌دهد. کیفیت نتیجه بستری است که از همه ابعاد هماهنگ شده باشد.

برای رعایت کیفیت نگاه بخشی و منطقه‌ای باید به نگاه ملی تبدیل شود باید متولی کیفیت و نقشه راه تعیین شود.ما به جای اینکه خود را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم و زمان را از دست دهیم باید با تعیین موضوعات راهبری و اخذ تصمیمات درست، در کمترین زمان دست به اقدام بزنیم.

امیر حیدری|دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.