نهادهای گواهی دهنده نقش مهمی درممیزی استانداردهای سیستم مدیریت دارند+فیلم

یکی ازبرنامه هایی که درکارگروه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت قراراست انجام گیرد اعتبارسنجی نهادهای گواهی دهنده ای است که درایران فعالیت می کنند.

0

دکتر محمد مدرس صادقی ،دبیرکارگروه استانداردهای سیستم مدیریت انجمن مدیریت کیفیت ایران/گفت:یکی ازبرنامه هایی که درکارگروه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت قراراست انجام گیرد اعتبارسنجی نهادهای گواهی دهنده ای است که درایران فعالیت می کنند.

وی با تاکید برنقش نهادهای گواهی دهنده تصریح کرد، برای ارزیابی عملکرد این مجموعه نهادهای تعیین صلاحیت که عمدتاً دولتی هستند با نظارتی که اعمال می کنند، درصورت انطباق با الزامات استانداردهای” 17021” آنها را تایید صلاحیت می کنَند.

دکترمدرس صادقی بااشاره به انواع استاندارد گفت: برخی استانداردها درباره سیستم های مدیریت بوده و برخی دیگر یکسری ویژگی های محصول را بیان می کنند و برخی شامل شرایط محیطی نیزمی شود.

وی افزود: مشخصاً استانداردهایی که به عنوان«ایزو» درجامعه مطرح می شوند استانداردهایی است که درزمینه ی سیستم مدیریت هستند و بعضاً به اشتباه به آنها استانداردهای محصول نیزاطلاق می شود و اگر شرکتی موفق به اخذ آن گواهینامه شود ویا آن استاندارد را پیاده کند در پی آن است که لوگوی شرکت گواهی دهنده را روی محصول زده و به نوعی  تلقی تاییدکیفیت آن محصول شود.

دکتر مدرس صادقی گفت: وقتی در مورد کیفیت بحث می کنیم ، منظور فقط کیفیت محصول به تنهایی نیست بلکه کیفیت سازمانی  هم مدنظر است و به معنای این است که یک سازمان الزامات ذینفعان شامل  الزامات قانونی و انتظارات جامعه را نیز بتواند برآورده کند و درنهایت یک بخش آن نیز کیفیت خود محصولات است.

وی افزود:از منظر جغرافیایی هم می توانیم استانداردها را دسته بندی کنیم، یکسری استانداردهایی هستند که خود شرکت یا کارخانه آن را برای تولید محصولش وضع می کند، که به این نوع استانداردها شرکتی یا سازمانی گفته می شود که صرفاً برای خود سازمان کاربرد دارد که سطح کیفیت محصولش راحفظ کند.

وی اضافه کرد: اگر این استانداردها درسطح کشورمطرح شود، به عنوان استانداردملی و اگر دریک منطقه ای از دنیا کاربرد داشته باشد به آن استاندارد منطقه ای و اگر درسطح بین المللی باشد آن را استاندار بین المللی تلقی می کنند.

برای مثال CE نوعی ازاستانداردهای اروپایی است که یکسری الزامات در مورد 20 نوع موضوع و محصول راداراست که دراتحادیه اروپا کاربرد دارد و شرکت هایی که بخواهند با اتحادیه اروپا کار کنند یا صادرات داشته باشند ،بایستی آن استانداردها رارعایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: “ایزو ” سازمان استاندارد سازی جهانی است که استانداردهای بین المللی را وضع می کند ودر موضوعات مختلف ازجمله نظام مدیریت یا سیستم مدیریتی که یکی ازمهمترین آنها استاندارد سیستم مدیریت کیفیت یا ایزو 9001 است  یا برای مثال استاندارد “ایزو 14001 “که در موضوع سیستم مدیریت زیست محیطی است. ایزو” 45001″در زمینه ی مدیریت ایمنی و سلامت شغلی است و” ایزو 27001 “در زمینه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات است. که همه ی این استانداردها موضوعات شان مدیریتی است و سیستم را آماده می کند برای این که الزامات مربوطه درآن بستر پیاده سازی شود.

حالا یک شرکت وقتی تصمیم می گیرد آن استاندارد را پیاده سازی کند  و در جهت بهبود عملکرد استفاده کند چگونه می شود اثبات کرد به تامین کنندگان و ذی نفعان که این الزامات رعایت می شود؟ در اینجا باید رجوع شود به یک نهادی که تطبیق رعایت این الزامات را گواهی می کند. که به آنها نهادهای گواهی دهنده گفته می شوند،که نام اختصاریشان” CB”  می باشد و کارشان این است طبق استاندارد “ایزو 17021” سیستم مدیریت یک سازمان را چک (ممیزی) کند که به درستی برآورد شده باشد که اگرالزامات به درستی برآورده شده باشد اصطلاحاً سیستم مدیریت آن سازمان گواهی شده و برای آن نامه صادر می کند.

دکترصادقی اضافه کرد:سوالی که شاید پیش آید این است که آیا نهادهای گواهی دهنده معتبر هستند و کارشان را درست انجام می دهند یا خیر؟ که بستگی به سازمان دارد که تا چه حد دنبال اعتبار یک نهاد گواهی دهنده باشد. اگر یک معیار کلی جهت  بررسی صلاحیت این نهادها داشته باشیم این معیار را یک سری نهادهای بالا دستی به عنوان نهاد اعتباردهند ه یا تعیین صلاحیت به دست می دهند. نهادهای تعیین صلاحیت که عمدتاً دولتی هستند روی کار نهادهای گواهی نامه نظارت می کنند ،اگر عملکرد آن ها با الزامات استانداردهای 17021مطابقت داشته باشد، اصطلاحاً آنها را تایید صلاحیت می کنند.

وی درپایان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه هایی که درکارگروه استانداردهای سیستم مدیریت انجمن مدیریت کیفیت ایران داریم این است که پایگاه داده ای ایجاد کنیم تا کمک کنیم سازمان ها  با نهادهای گواهی دهنده معتبر آشنا شوند.

https://aparat.com/v/ykdY3

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.