نشست هم اندیشی کارگروه‌های تخصصی انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد.

0

جلسه هم اندیشی دبیران کارگروه‌های تخصصی انجمن با حضور رییس و دبیر انجمن و مسئولین کارگروه های تخصصی انجمن، تاریخ 7 آذر در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای حیدری؛ دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران گزارشی از روند تشکیل جلسات کارگروه ها ارائه داد و در راستای برنامه ریزی مدون، بر تشکیل و اقدامات اجرایی هر یک از کارگروه ها تاکید نمود.

فرزین انتصاریان رئیس هیات مدیره انجمن موضوعات گوناگونی از قبیل  شناسایی موانع و چالش های موجود در صنعت و نقش مدیریت کیفیت، برنامه ریزی و تهیه چشم انداز ، برگزاری دوره های آموزشی به روز و کارآمد با نیاز سنجی و مشاوره از کارگروه ها و در نهایت ترسیم نقشه راه را از مهم ترین برنامه های کارگروه های تخصصی انجمن مدیریت کیفیت را عنوان نمود و از دبیران کارگروه ها خواست تا با برنامه ریزی مناسب این چهارچوب را عملیاتی نمایند.

همچنین، موضوعات مهمی از جمله ترویج مفاهیم هوش مصنوعی و مدل ارزیابی سام نیز مورد بررسی قرار گرفتند. این نشست به عنوان یک فرصت مناسب برای تبادل نظر بین حوزه های فعال در صنعت و انجمن به عنوان نهاد مجری با هدف توسعه و تمرکز بر موضوع مدیریت کیفیت و بسترسازی برای سازمان ها مورد استقبال قرار گرفت.

 

هر یک از اعضای حاضر تجربیات و دیدگاه‌های خود نسبت به موضوعات مطروحه را به اشتراک گذاشتند.

حاضرین نشست:

آقای مهندس فرزین انتصاریان رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران

آقای امیر حیدری دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران

آقای دکتر مهیار پورلک دبیرکارگروه کیفیت در ساخت و آقای مهندس علیرضا شیرازی مسئول کمیته تدوین نشریه ساخت

آقای مهندس ابوالفضل پورمهدی مسئول کارگروه راهبری توسعه سیستم ها

آقای دکتر شهریار دبیریان رییس کارگروه صنایع غذایی

آقای دکتر علی سلماسی دبیر کارگروه هوش مصنوعی

خانم فریبا محرمی مسئول آموزش انجمن مدیریت کیفیت ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.