منشأ بحران‌های امروزی، پایین بودن سطح کیفیت حکمرانی است

فروزان فرد با بیان اینکه پایین بودن کیفیت حکمرانی زمینه های بروز بحران را فراهم می کند گفت: بسیاری از مشکلاتی که امروز داریم حاصل مکانیزیم حکمرانی است.

0

مهندس نیره پیروزبخت، رئیس سابق سازمان ملی استاندارد و همچنین دکتر حسن فروزان فرد، عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت با برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت و گو به مناسبت روز ملی کیفیت مصاحبه کردند.

پیروزبخت گفت: در حال حاضر باید به کیفیت زندگی بسیار اهمیت داد و رابطه آن را با مسائل دیگر مشخص کرد؛ کیفیت و استاندارد زیربنای اقتصاد است و کیفیت زندگی با مباحث اقتصادی بسیار عجین شده است.

وی تاکید کرد: باید در تمام شرایط به کیفیت توجه داشت چرا که بسیاری مسائل را ساده می کند و موجب آمادگی برای ورود به سطح بین الملل می شود؛ اقتصاد دانش بنیان نیز باید براساس کیفیت صورت گیرد و حتی سهم برتر در منطقه را نمی توان به دست آورد مگر آنکه به کیفیت توجه کنیم.

رئیس سابق سازمان ملی استاندارد توسعه متوازن و پایدار را در گرو توجه به کیفیت دانست و اظهار کرد: مولفه های موثر در امر کیفیت، کامل نیستند و ارتباط درستی با یکدیگر ندارند.

همچنین دکتر حسن فروزان فرد، عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: امروز کیفیت از منظر مشتری تعریف می شود و به چیزی کیفیت گفته می شود که حاصل برداشت مصرف کننده باشد و لذا در حوزه حمکرانی باید از ظرفیت های آن برای ارتقا کیفیت استفاده کرد.

وی ادامه داد: سختی هایی که امروز با آن موجه ایم ناشی از آن است که به سطح درستی از حکمرانی امور در عرصه اداره امور دست نیافتیم در حالی که اگر به اندازه کافی سرمایه گذاری شده بود شاهد بسیاری از ضعف ها نبودیم.

فروزان فرد با بیان اینکه پایین بودن کیفیت حکمرانی زمینه های بروز بحران را فراهم می کند اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که امروز داریم حاصل از یک مکانیزیم حکمرانی است و لذا در این روز جدای تمرکز بر کیفیت کالا و خدمات، روی کیفیت حکمرانی نیز توجه داریم و برای آن باید یقه تمام کسانی را که در مجموعه حکمرانی تاثیرگذار هستند را بگیریم.

عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت گفت: در قالب گروه های مردمی و حوزه های عمومی باید در تعامل با کیفیت باقی بمانیم؛ مجبوریم درک درستی از رابطه بین اجرا و مفهوم نقلی کیفیت داشته باشیم تا بتوان حکمرانی مطلوبی ایجاد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.