مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

0

مراسم مجمع عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران در تاریخ 18 خرداد 98 با حضور اعضای انجمن ،تعدادی از اعضای هیات مدیره ،بازرس و نیز نماینده اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران در محل ساختمان تشکل ها اتاق تهران برگزار شد.

در آغاز مراسم نسبت به تعیین هیات رئیسه اقدام شد و سپس آقای مهندس شکرخدایی نایب رئیس هیات مدیره گزارشی از عملکرد انجمن در سال گذشته را ارئه نمودند.

در ادامه آقای دکتر فروزان فرد خزانه دار انجمن نسبت به ارائه صورت های مالی انجمن منتهی به 29 اسفند 97 پرداختند و آقای مهندس کاظم بصرایی بازرس انجمن ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص گزارش مالی که تقدیم اعضا حاضر گردیده بود ،صورت های مالی ارائه شده را مورد تائید قرار دادند.

در ساعت پایانی مجمع مذکور پس از اعلام آمادگی و معارفه تعدادی از حاضرین برای انتخاب به عنوان بازرسین انجمن ،نسبت به برگزاری رسمی انتخاباتا مطابق اساسنامه اقدام شد که پس از شمارش آرا جناب آقای مهندس کاظم بصرایی به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای مهندس ایمان نعمت الهی به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

در خاتمه آقای مهندس انتصاریان ریس هیات مدیره انجمن به طرح موضاعاتی در خصوص قانون تقویت و توسعه استاندارد و طرح موضوعاتی در خصوص کیفیت نیز پرداختند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.