مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزارشد+ تصاویر

ساعت 14 روز چهار شنبه 4 تیرماه ، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد، و ضمن ارائه گزارش صورت های مالی و هیات مدیره ؛بازرس هیات مدیره دوره هفتم این تشکل انتخاب شدند.

0

به گزارش روابط عمومی انجمن، مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت کیفیت ایران روز چهارشنبه 4 تیر 99 در خانه تشکل های اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. انتخاب بازرس جدید انجمن ، اتفاقی بود که در این روز و این مجمع روی داد. اما انتخابات تنها دستور جلسه دیروز نبود و اعضای مجمع در موارد دیگری نیز تصمیم گیری نمودند.

دستورجلسه این مجمع ، در ادامه ذکر شده است:

  • گزارش عملکرد هیات مدیره، مالی و بازرس انجمن.
  • تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه منتهی به 98/12/29)
  • انتخاب بازرسان انجمن.

به گزارش روابط عمومی انجمن ؛در ابتدای این جلسه اعضای حاضر در جلسه از میان خود آقای دکتر شکرخدایی را به عنوان رئیس جلسه، آقای دکتر فروزان فرد و آقای جراحی را به عنوان ناظر هیئت رئیسه و آقای امیر حیدری را به عنوان منشی هیئت رئیسه در حضور آقای مسعود عرفانی بعنوان نماینده اتاق بازرگانی ایران انتخاب نمودند.

در این جلسه آقای دکتر شکرخدایی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن ، گزارشی از فعالیت‌های عملکرد انجمن مدیریت کیفیت ایران در سال 1398را ارائه کردند.

سپس آقای دکتر فروزان فرد، خزانه‌دار انجمن، در خصوص درآمدها و هزینه‌های مالی انجمن گزارشی ارائه نمودند و در نهایت آقای مهندس بصرایی، بازرس انجمن، گزارشی از فعالیت های هیات مدیره و بررسی امور مالی ارائه نمودند و اعضای مجمع با موافقت خود گزارش مالی و هیات مدیره را تصویب نمودند.

سپس آقای دکتر شکرخدایی، نایب رئیس انجمن، برنامه انجمن برای سال آینده را مطرح کردند که این برنامه با چند پیشنهاد توسط اعضا، به تصویب حاضرین مجمع رسید. همچنین مجمع  برای تغییر حق عضویت حقیقی و حقوقی را به هیات مدیره انجمن تفویض اعلام نمودند که تصمیم گیری شود.

در نهایت انتخابات بازرس انجمن برای یک سال آینده برگزار شد و بازرسین اصلی و علی البدل به شرح زیر انتخاب شدند:

  • آقای کاظم بصرایی ؛مدیر منابع انسانی شرکت رادیاتور ایران (بازرس اصلی)
  • آقای معید درزی ووش، نماینده مدیریت شرکت بین المللی ایریتک (بازرس علی البدل)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.