مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزارشد

ساعت 10روز چهارشنبه 20تیر 1403، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد، و ضمن ارائه گزارش صورت های مالی و هیات مدیره ؛بازرس هیات مدیره دوره نهم این تشکل انتخاب شدند.

0

به گزارش روابط عمومی انجمن، مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت کیفیت ایران (نوبت دوم)روز چهارشنبه 20 تیر 1403 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد. انتخاب بازرس جدید انجمن ، اتفاقی بود که در این روز و این مجمع روی داد. اما انتخابات تنها دستور جلسه نبود و اعضای مجمع در موارد دیگری نیز تصمیم گیری نمودند.

دستورجلسه این مجمع ، در ادامه ذکر شده است:

  • گزارش عملکرد هیات مدیره، مالی و بازرس انجمن.
  • تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه منتهی به 1402/12/29)
  • تصویب بودجه سال 1403
  • انتخاب بازرسان انجمن.

به گزارش روابط عمومی انجمن ؛در ابتدای این جلسه اعضای حاضر در جلسه از میان خود آقای دکتر شکرخدایی را به عنوان رئیس جلسه، خانم آزاده انتظاری و آقای معید درزی وش را به عنوان ناظر هیئت رئیسه و آقای امیر حیدری را به عنوان منشی هیئت رئیسه در حضور آقای سید ماهان میرشفیعی بعنوان نماینده اتاق بازرگانی ایران انتخاب نمودند.

در این جلسه آقای امیر حیدری ، دبیر انجمن ، گزارشی از فعالیت‌های عملکرد انجمن مدیریت کیفیت ایران در سال 1402را ارائه کردند.

سپس آقای دکتر شکرخدایی، نایب رییس انجمن، در خصوص درآمدها و هزینه‌های مالی انجمن گزارشی ارائه نمودند و در نهایت آقای سیاوش سیار ایرانی، بازرس انجمن، گزارشی از فعالیت های هیات مدیره و بررسی امور مالی ارائه نمودند و اعضای مجمع با موافقت خود گزارش مالی و هیات مدیره و بود جه سال 1402 را تصویب نمودند.

 

در نهایت انتخابات بازرس انجمن برای یک سال آینده برگزار شد و بازرسین اصلی و علی البدل به شرح زیر انتخاب شدند:

  • آقای کاظم بصرایی ,نماینده رادیاتور ایران (بازرس اصلی)
  • آقای سیاوش سیار ایرانی , نماینده شرکت هیراد شیمی(بازرس علی البدل)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.