مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزارشد

ساعت 10روز سه شنبه 29تیرماه ، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد، و ضمن ارائه گزارش صورت های مالی و هیات مدیره ؛بازرس هیات مدیره دوره هشتم این تشکل انتخاب شدند.

0

به گزارش روابط عمومی انجمن، مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت کیفیت ایران (نوبت دوم)روز سه شنبه 29 تیر 1400 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. انتخاب بازرس جدید انجمن ، اتفاقی بود که در این روز و این مجمع روی داد. اما انتخابات تنها دستور جلسه نبود و اعضای مجمع در موارد دیگری نیز تصمیم گیری نمودند.

دستورجلسه این مجمع ، در ادامه ذکر شده است:

  • گزارش عملکرد هیات مدیره، مالی و بازرس انجمن.
  • تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه منتهی به 99/12/30)
  • تصویب بودجه سال 1400
  • انتخاب بازرسان انجمن.

به گزارش روابط عمومی انجمن ؛در ابتدای این جلسه اعضای حاضر در جلسه از میان خود آقای دکتر شکرخدایی را به عنوان رئیس جلسه، آقای سیاوش سیار ایرانی و خانم افسانه خراسانی را به عنوان ناظر هیئت رئیسه و آقای امیر حیدری را به عنوان منشی هیئت رئیسه در حضور آقای سید ماهان میرشفیعی بعنوان نماینده اتاق بازرگانی ایران انتخاب نمودند.

در این جلسه آقای امیر حیدری ، دبیر انجمن ، گزارشی از فعالیت‌های عملکرد انجمن مدیریت کیفیت ایران در سال 1399 را ارائه کردند.

سپس آقای دکتر فروزان فرد، خزانه‌دار انجمن، در خصوص درآمدها و هزینه‌های مالی انجمن گزارشی ارائه نمودند و در نهایت آقای درزی وش، بازرس  دوم انجمن، گزارشی از فعالیت های هیات مدیره و بررسی امور مالی ارائه نمودند و اعضای مجمع با موافقت خود گزارش مالی و هیات مدیره و بود جه سال 1400 را تصویب نمودند.

 

در نهایت انتخابات بازرس انجمن برای یک سال آینده برگزار شد و بازرسین اصلی و علی البدل به شرح زیر انتخاب شدند:

  • آقای کاظم بصرایی ؛مدیر منابع انسانی شرکت رادیاتور ایران (بازرس اصلی)
  • آقای معید درزی وش، نماینده مدیریت شرکت بین المللی ایریتک (بازرس علی البدل)

گزارش هیات مدیره

گزارش مالی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.