فراخوان حضور در کمیته تدوین نشریه مدیریت کیفیت ساخت

0

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد طی ماموریت سپرده شده ازجانب سازمان برنامه و بودجه کشور(نظام فنی و اجرایی) نسبت به تدوین نشریات در حوزه «مدیریت کیفیت ساخت» توسط کارگروه ساخت انجمن اقدام نماید.
بدین منظور از کلیه علاقمندان، صاحبنظران، متخصصین، اساتید جامعه دانشگاهی و حرفه ای کشور در خصوص شرکت در کمیته تدوین این نشریات دعوت به عمل می آید.
علاقمندان می توانند رزومه و سوابق فنی، تحصیلی، اجرایی و حرفه ای خود را به ایمیل info@iranqms.com، جهت بررسی ارسال نمایند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.