فراخوان برگزاري وبينار آشنايي بامدل تعالي سازماني با تمرکز بر تغييرات مدلEFQM2020

0

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان آشنايي با مدل تعالي سازماني با تمركز بر تغييرات مدل EFQM 2020در تاریخ 28 تیر 1400 بصورت مجازی برگزار نماید.

نام دوره

مدت(3ساعت)

هزينه (ريال)

آشنايي با مدل تعالي سازماني با تمركز بر تغييرات مدل EFQM 2020     تاریخ برگزاری: دوشنبه 28 تیر 1400

ساعت : 14 الی 17

2/500/000

(با احتساب ماليات ارزش افزوده)

محتوا دوره :

·         مروري بر سير تعالي با رويکرد بهبود سرآمدي در سطح فرد و سازمان

·          انديشه تعالي و رهبري و ارتباط آن با بهبود و سرآمدي رويکردهاي سازمان

·         فرهنگ سرآمدي و تعالي جويي سازماني

·          مروري بر مفاهيم بنيادين مدل تعالي سازماني و نقش آنها در تغييير نگرش و باور افراد

·         مرور منطق ارزيابي رادارو تبيين تفکر سيستمي آن

·         محورهاي تمرکز مدل تعالي سازماني در سال 2020

·         مرور مفاهيم خودارزيابي و تعريف بازنگري برنامه هاي بهبود با رويکرد تعالي

مدرس : دکتر محمد ضيايي، سرارزياب ارشد جوايز ملی در کشور،دکترای مديريت منابع انسانی،مدير ارشد منابع انسانی، مدرس دانشگاه
نوع ارائه: بصورت آنلاين از طريق سامانه LMS

ثبت نام بصورت آنلاين از طريق لينک

فرم آموزش

  • توجه: با توجه به نوع دوره انتخابی شهریه را براساس مبلغ ذکر شده انتخاب و پرداخت نمایید. * در صورت درخواست فاکتور رسمی باید با دبیرخانه 88101192 تماس و مبلغ ارزش افزوده را نیز محاسبه و پرداخت نمایید.
  • 0 تومان
شماره حساب بانک ملت : 79/20313134

شعبه شرکت نفت بنام انجمن مدیریت کیفیت ایران

شماره کارت: 6104337651189720

**اعضای انجمن از 10 درصد تخفیف برخوردار می باشند. همراه با اعطاء گواهينامه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.