سی و چهارمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد.

0

مصوبات این جلسه:

  • مقرر گردید آقای مهندس عبدوس نماینده محترم شرکت ساخت آزما نسبت به تهیه نسخه اولیه نامه جهت مکاتبه با کلیه ذی نفعان در خصوص میان دو سند استاندارد3132 و مقررات ملی ساختمان مبحث 9 از جمله انجمن فولاد، مشاوران، آزمایشگاه و غیره اقدام گردد و نتایج در گروه واتساپ منعکس شود. ضمنا مقرر گردید نسبت به نوع ارائه ( اعم از میزگرد،گردهمایی و غیره) در جلسه آتی در جمع جلسه کارگروه تصمیم گیری شود و آقای فراهانی نیز در موضوع مشارکت داشته باشند.
  • آقای مهندس حسینی نسبت به نهایی نمودن نوشتاری در حوزه ی COQ جهت نشریه انجمن و ارائه یک دوره آموزشی در این حوزه مبادرت ورزیده و نسبت به شناسایی و پیشنهاد سایر حوزه های فعالیت و نوع آن در جلسه آتی اقدام نمایند.
  • آقای مهندس زمانیان نسبت به ایجاد ارتباط و پیگیری عقد تفاهم نامه میان دانشگاه تهران شرق و انجمن مدیریت کیفیت ایران اقدام نمایند.

اعضای حاضر در جلسه:

خانم ها:فریبا محرمی

آقایان: مهیار پورلک – امیر حیدری – علیرضا شیرازی – بهرام حسینی – سعید عبدوس- امین زمانیان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.