سمینار کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران برگزار شد

0

سمینار کالیبراسیون با توجه به نتایج ارزیابی حاصله درمصاحبه ها و آموزش های اخیر به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در انجام ارزیابی سازمان ها و همچنین انتقال تجارب و دانش ارزیابی با حضور اعضا کمیته ارزیابان و سرارزیابان و ارزیابان جایزه ملی کیفیت ۱۶ تیر ۹۸ در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ برگزار شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.