سمینار مشترک بهینه کاوی برگزار شد؛

0

در راستای خدمات اعضا برای اعضا در انجمن مدیریت کیفیت ایران ، سمینار ارائه تجربیات موفق با هدف تشکیل کمپین های بهینه کاوی توسط شبکه بهینه کاوی ایران درتاریخ 30 بهمن 98 در محل ساختمان تشکل های اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران؛ شبکه بهینه کاوی ایران با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران با توجه به محدودیت دسترسی به تجارب موفق واقعی در سطح ملی و به اشتراک گذاری تجارب برتر موفق؛ این تجربیات را در قالب برگزاری کمپین های بهینه کاوی با حضور اعضا به اشتراک قرار دادند.

یکی از اهداف اصلی انجام این کمپین ها، تسهیل به اشتراک گذاری تجارب موفق سازمان ها در سطح فرآیندی با توجه به روش های به روز بین المللی می باشد.

مراحل انجام کمپین به شرح ذیل می باشد:

– مذاکره با سازمان ها جهت مشارکت در فراخوان

-برگزاری جلسه افتتاحیه

– طرح ریزی

– شناسایی و انتخاب تجارب برتر

– تسهیم و تبادل تجارب

– مستندسازی

– تقدیر و انتشار

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.