سخنرانی علمی با موضوع : اقتصاد چرخشی و مدیریت کیفیت

0

انجمن مدیریت کیفیت ایران به مناسبت بزرگداشت روز ملی کیفیت نسبت به برگزاری سخنرانی علمی با موضوع اقتصاد چرخشی و مدیریت کیفیت در تاریخ 10 آبان 1400 از ساعت 14/30 الی 17/00 در محل دبیرخانه انجمن با ظرفیت محدود و بصورت رایگان برای اعضای انجمن اقدام می کند.

“به علت محدودیت فضا و شرایط اجتماعی کرونا حضور فقط با ثبت نام ممکن می باشد”

 

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.