دوره های آموزش زبان انگلیسی کسب و کار Business English Courses

0

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد خدمات آموزش انگلیسی کسب و کار با هدف “ظرفیت سازی منابع انسانی” از طریق “ارتقای قابلیت های ارتباطی و انگلیسی کارکنان، مدیران و معاونت سازمان ها” در قالب کارگاه های آموزشی در سطوح گوناگون را ارایه نماید. این دسته از خدمات به منظور”افزایش توانایی شخصی افراد سازمان”، “بهبود سطح ارتباط موثر بین المللی” و “حضور هرچه موفق تر در نمایشگاه ها، مجامع و جوایز منطقه ای و بین المللی” تعریف شده است.

فرم ثبت نام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.